Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, omfattar diagnoserna Crohns sjukdom, ulcerös kolit och oklassificerad inflammatorisk tarmsjukdom. IBD förekommer hos knappt 1 procent av befolkningen och debuterar oftast mellan 15 och 35 års ålder. Tidig diagnostik och behandling samt tät monitorering är avgörande för att minska risken för tarmfunktionsnedsättning och komplikationer av IBD. För att personer med IBD ska få en mer jämlik vård har det tagits fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. RPO mag- och tarmsjukdomar har under våren 2023 påbörjat en regional gapanalys tillsammans med berörda verksamheter och kommer fortsätta med att sätta mål och bidra till regional implementering under hösten 2023 och våren 2024.

Parallellt med utvecklingen av vårdförloppet för IBD har det arbetats fram ett nationellt vårdprogram. RPO kommer under hösten 2023 genomföra en regional gapanalys tillsammans med berörda verksamheter och därefter fortsätta med att sätta mål och bidra till regional implementering.

Levercirros kan utvecklas efter en kronisk cellskada. De vanligaste orsakerna till cirros i Sverige är alkoholrelaterad leversjukdom, kronisk viral hepatit, autoimmun leversjukdom, kryptogen cirros och icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD).  Under 2022 har det arbetats fram ett nationellt vårdprogram för patienter med levercirros med målet att förbättra livskvalitet och överlevnad genom att standardisera diagnostik, behandling och uppföljning i hela landet. RPO mag- och tarmsjukdomar har under våren 2023 påbörjat en regional gapanalys tillsammans med berörda verksamheter och kommer därefter fortsätta med att sätta mål och bidra till regional implementering under hösten 2023 och våren 2024.

Många patienter med mag- och tarm- och leversjukdomar har en ökad risk för undernäring. En regional gapanalys kommer därför att genomföras på området nutrition, med fokus på undernäring med syfte att sätta upp regionala mål och en plan för uppföljning. Arbetet sker i nära samarbete mellan vårdsakkunniga i övriga berörda RPO.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Tillsammans med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp kommer RPO att analysera och bevaka ett kostnadseffektivt användande av biologiska läkemedel samt följsamhet till riktlinjer, där data tas ur en regional databas för läkemedel.

RPO kommer under året inleda en analys av förutsättningar för klinisk forskning och utbildning.

RPO mag- och tarmsjukdomar bidrar och deltar i arbeten som prioriteras av nationella programområden exempelvis genom att svara på remissversioner av nationella kunskapsstöd.

RPO mag- och tarmsjukdomar kommer se över behovet av att lyfta lokala kunskapsstöd så kallade PM, där bred konsensus finns, och tillgängliggöra dem regionalt.

RPO mag- och tarmsjukdomar kommer under året att fortsätta samverkan med RPO kirurgi och plastikkirurgi inom gemensamma områden såsom IBD.

RPO kommer under året arbeta med att uppdatera dokument inom mag- och tarmsjukdomar på Viss.nu i syfte att förbättra samarbetet mellan primärvård och specialistvård.

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen