Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

För att patienter/personer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) ska få mer jämlik utredning och behandling tas det nationellt fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. När detta godkänns kommer införandearbetet inledas med en regional gapanalys tillsammans med berörda verksamheter. Regionalt har ett arbete redan skett för att öka täckningsgraden i kvalitetsregistret för IBD, SWIBREG.

Patienter som drabbas av levercirros har ökad risk för komplikationer och levercancer och därför är ett nationellt vårdprogram under utveckling. När detta godkänns kommer införandearbetet inledas med en regional gapanalys tillsammans med berörda verksamheter.

Många patienter med mag- och tarmsjukdomar riskerar eller lider av undernäring. En regional gapanalys kommer därför att genomföras på området nutrition med fokus på undernäring i syfte att sätta upp regionala mål och en plan för uppföljning. Arbetet sker i nära samarbete med övriga berörda programområden genom ett samarbete mellan vårdssakkunniga. 

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

RPO mag- och tarmsjukdomar bidrar och deltar i arbeten som prioriteras av nationella programområden exempelvis genom att svara på remissversioner av nationella kunskapsstöd.

RPO mag-och tarmsjukdomar kommer se över behovet av att lyfta lokala kunskapsstöd så kallade PM, och där bred konsensus finns, tillgängliggöra dem regionalt.

RPO mag- och tarmsjukdomar kommer under året att etablera en nära samverkan med det nya RPO kirurgi och plastikkirurgi.

Kontakt

  • Uppdaterad: 8 juni 2022

  • Faktagranskad: 8 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen