Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2020–2021

Sjukvårdsregionalt prioriteras att förbättra patientsäkerheten vid transporter av kritiskt sjuka patienter. RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation kommer tillsammans med RPO akut vård identifiera förbättringsområden och ge förslag på åtgärder. Regionalt har ojämlikheter och patientsäkerhetsbrister identifierats i den pre-, per- och postoperativa vården där RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation avser att utifrån aktuellt kunskapsläge och en individanpassad patientvård bättre säkerställa förutsättningar för patienter att efter kirurgi få en så snabb och komplikationsfri återhämtning som möjligt.

Analys- och uppföljningsområden 2020–2021

Vidareutveckla arbetsmetoder för användningen av kvalitetsregisterdata i det lokala förbättringsarbetet, i första hand från Svenskt PeriOperativt Register (SPOR).

Övriga aktiviteter 2020–2021

RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation kommer arbeta med att införa personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis. Ledamöter från RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation ingår i ett arbete kring ”Intensivvårds- och intermediärvårdsplatser i region Stockholm och Gotland, nuläge och börläge år 2025”

Kontakt

David Konrad | Ordförande, Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation

Carolina Romanus | Processledare

  • Uppdaterad: 17 mars 2021

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kristina Ateva, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen