Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Programområdet omfattar patienter som genomgår kirurgiska ingrepp samt patienter i behov av kirurgi eller plastikkirurgi. Patienterna finns i alla åldersgrupper och med skiftande allvarlighetsgrad i sjukdomskaraktär. Övergripande mål för RPO är att möjliggöra en kunskapsbaserad, god, jämlik, effektiv, tillgänglig, individanpassad och säker vård för dessa patienter.

Programområdet representerar generellt kirurgiskt perspektiv på akut bukkirurgi, aspekter på kirurgisk teknik och komplikationer, kirurgi för olika former av bråck, övervikt och ändtarmsproblem. Den plastikkirurgiska delen omfattar all plastikkirurgi inklusive barnmissbildningar, brännskadevård samt reglering av vad som kan utföras i privat respektive offentlig vård. 

Det regionala programområdet är, liksom motsvarande nationella programområdet, nystartat och har därför ännu inte formulerat definierade arbetsområden.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023 

Arbetet med att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom kirurgisk och plastikkirurgisk i hälso- och sjukvården i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland inleds med en regional gapanalys. Analysen kommer att användas som underlag för att sätta mål och identifiera åtgärder. 

Under året kommer statistik från regionens olika sjukhus och vårdgivare om de vanligaste sjukdomsgrupperna såsom appendiciter, gallkirurgi och cancerkirurgi sammanställas och redovisas månatligen till RPO och Collegium Chirurgicum, det regionala rådet för regionens verksamhetschefer i kirurgi. 

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

  • Upparbeta en struktur för RPO-arbete, både inom RPO samt utåt mot verksamheter på verksamhetschefsnivå samt medarbetarnivå.
  • Etablera programområdet kirurgi och plastikkirurgi. Bestämma arbetssätt och arbetsordning. Förtydliga roller och definiera tydliga ramar för RPO. 
  • Ordförande: månatliga sammanställningar av kirurgiska verksamheter. 
  • Ordförande för RPO etablerar kontakter med respektive sjukhus kirurger genom informationsmöten på plats. Hittills utfört mot St. Göran och planerat för Södertälje och Danderyd.  Syftet är att tala med akutläkare/underläkare/ST-läkare för att informera om RPO och höra vad som kan göras för att göra deras vardag lättare till exempel identifiera behov av riktlinjer. De utgör målgruppen för arbetet att evidensbasera och optimera varje patientmöte. 
  • Övriga prioriterade aktiviteter skall fastställas under året. 

Kontakt

  • Uppdaterad: 8 juni 2022

  • Faktagranskad: 8 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen