Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En specialsakkunnig läkare, spesak, väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Spesak väljs utifrån sitt professionella kunnande, sin förankring i vården och ett objektivt förhållningssätt. De specialsakkunniga läkarna ingår i ett regionalt programområde. Spesak väljs utifrån en etablerad valberedningsprocess.

Huvuduppgiften är att vara ett medicinskt sakkunnigstöd för rådgivning till regionens olika ledningar på politisk, tjänstemanna- och produktionsnivå för att bidra till att bästa möjliga kunskap används i varje möte mellan vårdens medarbetare och patienter. Spesak ska årligen fylla i en jävsdeklaration.

Kontakt 

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Kontaktuppgifter till specialsakkunniga läkare som ingår i respektive regionalt programområde:

Akut vård

Akut omhändertagande

Jenny Liu

Barn och ungdomars hälsa

Barn- och ungdomsmedicin

Mona-Lisa Engman

Neonatologi

Kajsa Bohlin Blennow

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

Sofia Ekmark Sergel

Barn- och ungdomskardiologi

Felicia Nordenstam

Barn- och ungdomsallergologi

Daiva Helander

Barn- och ungdomshematologi och onkologi

Mikael Sundin

Barnkirurgi

Helén Engstrand Lilja

Cancersjukdomar

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Endokrina sjukdomar

Endokrinologi och diabetologi

Martin Larsson

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi

Eva Mattsson

Kärlkirurgi

Rebecka Hultgren

Thoraxkirurgi

Christian Olsson

Klinisk fysiologi

Anette Rickenlund

Hud- och könssjukdomar

Filippa Nyberg

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar

Kristoffer Strålin

Klinisk mikrobiologi

Tobias Allander

Kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi

Jacob Freedman

Plastikkirurgi

Kvinnosjukdomar och förlossning

Obstetrik

Eva Östlund

Gynekologi

Tekla Lind

Levnadsvanor

Hälsofrämjande arbete

Åsa Thurfjäll

Socialmedicin

Joanna Stjernschantz Forsberg

Lung- och allergisjukdomar

Allergologi

Oksana Tenselius

Lungsjukdomar

Cecilia Bredin

Arbets- och miljömedicin

Vakant

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Marjo Kapraali

Medicinsk diagnostik bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin

Jonaz Ripsweden

Nukelärmedicin

Per Grybäck

Neuroradiologi

Håkan Almqvist

Medicinsk diagnostik laboratoriemedicin

Klinisk kemi

Niklas Bark

Klinisk farmakologi

Olof Breuer

Patologi

Mensur Dzabic

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Rui da Silva Rodruiges

Klinisk genetik

Erik Björk

Nervsystemets sjukdomar

Neurologi

Anders Johansson

Klinisk neurofysiologi

Marita Englund

Neurokirurgi

Petter Förander

Smärta

Nanna de Rezende Strander

Njursjukdomar

Sara Lind af Hegeby

Primärvård

Allmän medicin

Magnus Röjvall

Allmän medicin

Viveca Gyberg

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Anestesi och intensivvård

David Konrad

Psykisk hälsa

Psykiatri

Marie Bendix

Barn- och ungdomspsykiatri

Madeleine Ardbro

Rättspsykiatri

Hannibal Ölund Alonso

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin

Alison Godbolt

Reumatiska sjukdomar

Sara Wedrén

Rörelseorganens sjukdomar

Ortopedi

Karl-Åke Jansson

Handkirurgi

Tobias Laurell

Sällsynta sjukdomar

Medicinsk genetik

Maria Johansson Soller

Tandvård

Urinvägssjukdomar

Urologiska sjukdomar

Anders Kjellman

Äldres hälsa

Geriatrik

Carina Metzner

Ögonsjukdomar

Gunnar Lindgärde

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Caroline Gahm

Hörsel- och balansrubbningar

Elisabet Engström

  • Uppdaterad: 8 april 2024

  • Faktagranskad: 8 april 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen