Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En specialsakkunnig läkare, spesak, väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Spesak väljs utifrån sitt professionella kunnande, sin förankring i vården och ett objektivt förhållningssätt. De specialsakkunniga läkarna ingår i ett regionalt programområde.

Kontakt 

Sofia Kialt

Akut vård

Akut omhändertagande

Therese Djärv

Barn och ungdomars hälsa

Barn- och ungdoms    
medicin

Mona-Lisa Engman

Neonatologi

Béatrice Skiöld

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

Sofia Ekmark Sergel

Barn- och ungdomskardiologi

Felicia Nordenstam

Barn- och ungdomsallergologi

Daiva Helander

Barn- och ungdomshematologi och onkologi

Mikael Sundin

Barnkirurgi

Tomas Wester

Cancersjukdomar

Specialsakkunniga läkare nås via Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Endokrina sjukdomar

Endokrinologi och diabetologi

Martin Larsson

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi

Eva Mattsson eva.mattsson@regionstockholm.se

Kärlkirurgi

Rebecka Hultgren

Thoraxkirurgi

Christian Olsson

Klinisk fysiologi

Jan Svedenhag

Hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Filippa Nyberg

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar

Kristoffer Strålin

Klinisk mikrobiologi

Tobias Allander

 

Kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi

Jacob Freedman

Plastikkirurgi

Inkeri Schultz

Kvinnosjukdomar och förlossning

Obstetrik

Karin Pettersson

Gynekologi

Tekla Lind

Klinisk genetik

Erik Iwarsson

Levnadsvanor

Hälsofrämjande arbete

Åsa Thurfjell

Socialmedicin

Joanna Stjernschantz Forsberg

Lung- och allergisjukdomar

Lungsjukdomar

Magnus Nisell

Arbets- och miljömedicin

Jonathan Lyström

Allergologi

 

Nikolaos Lazarinis

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Marjo Kapraali

Medicinsk diagnostik

Bild och funktionsmedicin

Johan Henriksson

Nukleärmedicin

Per Grybäck

Neuroradiologi

Magnus Kaijser

Klinisk kemi

Niklas Bark

Klinisk farmakologi

Olof Breuer

Patologi

Mensur Dzabic

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Rui da Silva Rodruiges

Klinisk genetik

Erik Björck

Nervsystemets sjukdomar

Neurologi

Anders Johansson

Klinisk neurofysiologi

Marita Englund

Neurokirurgi

Mikael Svensson

Smärta

Karl Fredrik Sjölund

Njursjukdomar

Njursjukdomar

Sara Lind af Hageby

Primärvård

Allmän medicin

Röjvall Magnus              

Allmänmedicin                            

Viveca Gyberg viveca.gyberg@regionstockholm.se

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Anestesi och intensivvård

David Konrad

Psykisk hälsa

Psykiatri

Mats Adler

Barn och ungdomspsykiatri

Madeleine Ardbo

Rättspsykiatri

Tom Palmstierna

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin

Vera Häglund

Reumatiska sjukdomar

Reumatologiska sjukdomar

Cecilia Carlens

Rörelseorganens sjukdomar

Ortopedi

Karl-Åke Jansson

Handkirurgi

Tobias Laurell

Sällsynta sjukdomar

Medicinsk genetik

Maria Johansson Soller

Tandvård

Tandvård

Pia Skott

Urinvägssjukdomar

Urologiska sjukdomar

Anders Kjellman

Äldres hälsa

Geriatrik

Maria Mathé

Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar

Anne Odergren

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Caroline Gahm

Hörsel- och balansrubbningar

Elisabet Engström

elisabet.engstrom@regionstockholm.se

 

  • Uppdaterad: 9 mars 2022

  • Faktagranskad: 23 juni 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Sofia Kialt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen