Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En specialsakkunnig läkare, spesak, väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Spesak väljs utifrån sitt professionella kunnande, sin förankring i vården och ett objektivt förhållningssätt. De specialsakkunniga läkarna ingår i ett regionalt programområde. Spesak väljs utifrån en etablerad valberedningsprocess.

Huvuduppgiften är att vara ett medicinskt sakkunnigstöd för rådgivning till regionens olika ledningar på politisk, tjänstemanna- och produktionsnivå för att bidra till att bästa möjliga kunskap används i varje möte mellan vårdens medarbetare och patienter. Spesak ska årligen fylla i en jävsdeklaration.

Valberedningen  

Kontakt 

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Kontaktuppgifter till specialsakkunniga läkare som ingår i respektive regionalt programområde:

Akut vård

Akut omhändertagande, Jenny Liu
jenny.liu@regionstockholm.se

Barn och ungdomars hälsa

Barn- och ungdomsmedicin, Mona-Lisa Engman
mona-lisa.engman@regionstockholm.se

Neonatologi, KajsaBohlin Blennow
kajsa.bohlin-blennow@regionstockholm.se

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Sofia Ekmark Sergel
sofia.ekmark-sergel@regionstockholm.se

Barn- och ungdomskardiologi, Felicia Nordenstam
felicia.nordenstam@regionstockholm.se

Barn- och ungdomsallergologi, Daiva Helander
daiva.helander@regionstockholm.se

Barn- och ungdomshematologi och onkologi, Mikael Sundin
mikael.c.sundin@regionstockholm.se

Barnkirurgi, Helén Engstrand Lilja
helen.engstrand-lilja@regionstockholm.se

Cancersjukdomar

Specialsakkunniga läkare nås via Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
regionaltcancercentrum@regionstockholm.se

Endokrina sjukdomar

Endokrinologi och diabetologi, Martin Larsson
martin.k.larsson@regionstockholm.se

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi, Eva Mattsson
eva.mattsson@regionstockholm.se

Kärlkirurgi, Rebecka Hultgren
rebecka.hultgren@regionstockholm.se

Thoraxkirurgi, Christian Olsson
christian.olsson@regionstockholm.se

Klinisk fysiologi, Anette Rickenlund
anette.rickenlund@regionstockholm.se

Hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar, Filippa Nyberg
filippa.nyberg@regionstockholm.se

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar, Kristoffer Strålin
kristoffer.stralin@regionstockholm.se

Klinisk mikrobiologi, Tobias Allander
tobias.allander@regionstockholm.se

Kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi, Jacob Freedman
jacob.freedman@regionstockholm.se

Plastikkirurgi, Inkeri Schulz
inkeri.leonardsson-schultz@regionstockholm.se

Kvinnosjukdomar och förlossning

Obstetrik, Eva Östlund
eva.e.ostlund@regionstockholm.se

Gynekologi, Tekla Lind
tekla.lind@regionstockholm.se

Levnadsvanor

Hälsofrämjande arbete, Åsa Thurfjäll
asa.thurfjell@regionstockholm.se

Socialmedicin, Joanna Stjernschantz Forsberg
joanna.stjernschantz-forsberg@regionstockholm.se

Lung- och allergisjukdomar

Allergologi, Oksana Tenselius
oksana.tenselius@regionstockholm.se

Lungsjukdomar, Cecilia Bredin
cecilia.bredin@regionstockholm.se

Arbets- och miljömedicin, Vakant

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Marjo Kapraali
marjo.kapraali@regionstockholm.se

Medicinsk diagnostik bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin, Jonaz Ripsweden
jonaz.ripsweden@regionstockholm.se

Nukelärmedicin, Per Grybäck
per.gryback@regionstockholm.se

Neuroradiologi, Håkan Almqvist
hakan.almqvist@capiostgoran.se

Medicinsk diagnostik laboratoriemedicin

Klinisk kemi, Niklas Bark
niklas.bark@regionstockholm.se

Klinisk farmakologi, Olof Breuer
olof.breuer@regionstockholm.se

Patologi, Mensur Dzabic
mensur.dzabic@regionstockholm.se

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Rui da Silva Rodruiges
rui.dasilva-rodrigues@regionstockholm.se

Klinisk genetik, Erik Björk
erik.bjorck@regionstockholm.se

Nervsystemets sjukdomar

Neurologi, Anders Johansson
anders.c.johansson@regionstockholm.se

Klinisk neurofysiologi, Marita Englund
marita.englund@regionstockholm.se

Neurokirurgi, Petter Förander
 petter.forander@regionstockholm.se

Smärta, Nanna de Rezende Strander
nanna.derezende-strander@regionstockholm.se

Njursjukdomar

Njursjukdomar, Sara Lind af Hegeby
sara.lind-afhageby@regionstockholm.se

Primärvård

Allmän medicin, Magnus Röjvall
magnus.rojvall@capio.se

Allmänmedicin, Viveca Gyberg
viveca.gyberg@regionstockholm.se

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Anestesi och intensivvård, David Konrad
david.konrad@regionstockholm.se

Psykisk hälsa

Psykiatri, Marie Bendix
marie.bendix@regionstockholm.se

Barn- och ungdomspsykiatri, Madeleine Ardbro
madeleine.ardbo@regionstockholm.se

Rättspsykiatri, Hannibal Ölund Alonso
hannibal.olund-alonso@regionstockholm.se

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin, Alison Godbolt
alison.godbolt@regionstockholm.se

Reumatiska sjukdomar

Reumatologiska sjukdomar, Sara Wedrén
sara.wedren@regionstockholm.se

Rörelseorganens sjukdomar

Ortopedi, Karl-Åke Jansson
karl-ake.jansson@regionstockholm.se

Handkirurgi, Tobias Laurell
tobias.laurell@regionstockholm.se

Sällsynta sjukdomar

Medicinsk genetik, Maria Johansson Soller
maria.johansson-soller@regionstockholm.se

Tandvård

Tandvård, Pia Skott
eva.e.ostlund@regionstockholm.se

Urinvägssjukdomar

Urologiska sjukdomar, Anders Kjellman
anders.kjellman@regionstockholm.se

Äldres hälsa

Geriatrik, Carina Metzner
carina.metzner@regionstockholm.se

Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar, Gunnar Lindgärde
gunnar.lindgarde@regionstockholm.se

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar, Caroline Gahm
caroline.gahm@regionstockholm.se

Hörsel- och balansrubbningar, Elisabet Engström
elisabet.engstrom@regionstockholm.se

  • Uppdaterad: 8 februari 2024

  • Faktagranskad: 14 september 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen