Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Stockholm - Gotlands medicinska råd (SGMR) består av 26 olika ordföranden från lika många regionala programområden samt ordföranden för Region Stockholm-Gotland Patientsäkerhet, representant för Metoder för kunskapsstöd. Även representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska Institutet, omvårdnadsansvarig vårdsak och Region Stockholms läkemedelskommitté ingår i det medicinska rådet. I de regionala programområdena finns spesak, vårdsak, ansvariga för USV-enheterna, programansvarig från Region Gotland och representanter för olika delar av förvaltningen. Tillsammans utgör de SGMR, ett nätverk för samverkan inom hälso- och sjukvården i länet.

Ordförande i Stockholm - Gotlands medicinska råd

Ordförande, Stockholm - Gotlands medicinska råd | Ameli Norling

Vice ordförande, Stockholm-Gotlands medicinska råd | Thomas Kunze

Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Medlemmar - Regionala programområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar - Övriga

Riitta Bendes, NSG Uppföljning och analys

Lars Eriksson, Karolinska Institutet 

Patrik Georgii Hemming, NSG Strukturerad vårdinformation

Clara Hellner, NSG Forskning och LifeScience

Susanna Lagersten, NSG stöd för utveckling

Rickard Malmström (t.f.), regional samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik

Elda Sparrelid, regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Johan Thor, NSG metoder för kunskapsstöd

Rebecca Ottosson, omvårdnadsansvarig vårdsak

Kristina Ateva (adj.), sjukvårdsregional samordnare Stockholm-Gotland och sekreterare Stockholm-Gotlands medicinska råd

Ann-Christine Berg (adj.), sjukvårdsregional kommunikatör

Göran Gynther (adj.), Gotlands kunskapsråd

Sofia Kialt (adj.), sakkunnigkansliet 

Marie Schill (adj.), enhetschef läkemedelskvalitet

Magnus Thyberg (adj.), avdelningschef kunskapsutveckling

Valberedningen

För information kring val av specialsakkunniga (spesak) och vårdsakkunniga (vårdsak) samt nomineringsblankett och jävsdeklaration.

Kristina Ateva | Sekreterare Sakkunnigkansliet

  • Uppdaterad: 25 mars 2021

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kristina Ateva, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen