Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Stockholm - Gotlands medicinska råd (SGMR) verkar för en kunskapsbaserad, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård genom att samordna arbetet med kunskapsstyrning inom sjukvårdsregionen. SGMR samlar alla ordförande i regionala programområden och regionala samverkansgrupper, omvårdnadsansvarig vårdsakkunnig, representant för Karolinska Institutet samt Stockholm-Gotlands representanter i de nationella samverkansgrupperna.

Ordförande i Stockholm – Gotlands medicinska råd

Ordförande, Stockholm – Gotlands medicinska råd|Cecilia Carlens

Vice ordförande, Stockholm – Gotlands medicinska råd|Thomas Kunze

Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Ledamöter

Ledamöter i SGMR.
Område/organisation Namn
RPO akut vård  Jenny Liu
RPO barn och ungdomars hälsa                               Mona-Lisa Engman
RPO cancersjukdomar Ralf Segersvärd
RPO endokrina sjukdomar Martin Larsson
RPO hjärt- och kärlsjukdomar Eva Mattsson
RPO hud- och könssjukdomar  Filippa Nyberg
RPO infektionssjukdomar          Kristoffer Strålin
RPO kirurgi och plastikkirurgi Jacob Freedman
RPO kvinnosjukdomar och förlossning Eva Östlund
RPO levnadsvanor Joanna Stjernschantz Forsberg
RPO lung- och allergisjukdomar Cecilia Bredin
RPO mag- och tarmsjukdomar Marjo Kapraali
RPO medicinsk diagnostik         Joachim Lundahl
RPO medicinsk diagnostik Jonaz Ripsweden
RPO nervsystemets sjukdomar Christina Sjöstrand
RPO njursjukdomar Sara Lind af Hageby
RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation David Konrad
RPO primärvård Magnus Röjvall
RPO primärvård Viveca Gyberg
RPO psykisk hälsa Johan Franck
RPO rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin Catharina Nygren Deboussard
RPO reumatiska sjukdomar Sara Wedrén
RPO rörelseorganens sjukdomar Karl-Åke Jansson
RPO sällsynta sjukdomar Maria Soller
RPO tandvård   Andreas Cederlund 
RPO urinvägssjukdomar Anders Kjellman
RPO äldres hälsa Carina Metzner
RPO ögonsjukdomar Anne Odergren
RPO öron-näsa- och halssjukdomar Caroline Gahm
Omvårdnadsansvarig vårdsak Ann-Christin von Vogelsang
Karolinska Institutet Lars Eriksson
RSG läkemedel och medicinteknik Johan Bratt
RSG patientsäkerhet Elda Sparrelid
NSG Forskning och Life Science Clara Hellner
NSG Uppföljning och analys Anders Ahlsson
NSG Stöd för utveckling Sofia Kialt
NSG Strukturerad vårdinformation Sofia Kax
NSG Metoder för kunskapsstöd Alexander Hedman
Gotlands Kunskapsstyrningsråd Nina Ljung adj.
Gotlands Kunskapsstyrningsråd Tove Törnqvist adj.
Avdelningschef, Kunskapsutveckling Magnus Thyberg adj.
Sjukvårdsregional kommunikatör Ann-Christine Berg adj.
Sekreterare SGMR Malin Vikström adj.

Kontakt

Lisa Sigtryggson

  • Uppdaterad: 21 november 2023

  • Faktagranskad: 21 november 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Sofia Kialt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen