Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nominering av regionens ledamot i Nationell programområde (NPO) spesak och vårdsak samt läkemedelsexpert sker via valberedningen. 

Beslut att utse sakkunniga tas av hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Region Stockholm och i Region Gotland efter samråd med Direktörsgruppen Region Stockholm.

Ordförande

Ordförande valberedningen|Elda Sparrelid

Kontakt

Lisa Sigtryggson

Om valberedningsprocessen

Ledamöter

Namn Område/Roll Organisation/Enhet
Elda Sparrelid (röstberättigad) Ordförande, chefläkare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tomas Movin
(röstberättigad)

Chefläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Knudsen Malmqvist
(röstberättigad)
Chefläkare Danderyds Sjukhus AB
Gabriel Lagercrantz
(röstberättigad)
Chefläkare SLSO
Anne Kierkegaard
(röstberättigad)
Chefläkare Södersjukhuset AB
Christian Kylander
(röstberättigad)
Chefläkare S:t Görans Sjukhus
Lars Eriksson
(röstberättigad)
Professor  Karolinska Institutet

Ameli Norling
(föredragande)

Ordförande i Stockholm-Gotlands medicinska råd Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Monica Bergqvist
(röstberättigad)
Sakkunnig omvårdnad Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Thomas Kunze
(röstberättigad)
Chefläkare Region Gotland

Helén Zetterman
(föredragande)

Sammankallande valberedningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Siobhan Wallhuss (föredragande) Farmaceutisk sekreterare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Åsa Derolf
(föredragande)

Ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nomineringsblankett

Blanketten erhålles från Sakkunnigkansliet.

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Jävsdeklaration

Deklaration för bedömning av potentiellt jäv, intressekonflikter och andra bindningar för experter/uppdragstagare görs via ett digitalt system:

Läs mer om hantering av jäv inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och Region Stockholms sakkunnigstruktur här: 

  • Uppdaterad: 22 september 2022

  • Faktagranskad: 21 april 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen