Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nominering av regionens ledamot i Nationell programområde (NPO) spesak och vårdsak samt läkemedelsexpert sker via valberedningen. 

Beslut att utse sakkunniga tas av hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm efter samråd med Direktörsgruppen Region Stockholm.

Ordförande

Ordförande valberedningen|Elda Sparrelid

Kontakt

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Om valberedningsprocessen

Ledamöter

Ledamöter, område/roll och organisation/enhet.
Namn Område/Roll Organisation/Enhet
Elda Sparrelid (röstberättigad) Ordförande, chefläkare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tomas Movin
(röstberättigad)

Chefläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Knudsen Malmqvist
(röstberättigad)
Chefläkare Danderyds Sjukhus AB
Anna Stenseth
(röstberättigad)
Chef verksamhetsstöd SLSO
Annelie Liljegren
(röstberättigad)
Chefläkare Södersjukhuset AB
Christian Kylander
(röstberättigad)
Chefläkare S:t Görans Sjukhus
Lars Eriksson
(röstberättigad)
Professor  Karolinska Institutet

Cecilia Carlens

(föredragande)

Ordförande i Stockholm-Gotlands medicinska råd Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Thomas Kunze
(röstberättigad)
Chefläkare Region Gotland

Malin Vikström
(föredragande)

Sekreterare Sakkunnigkansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Siobhan Wallhuss (föredragande) Farmaceutisk sekreterare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Åsa Derolf
(föredragande)

Ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nomineringsblankett

Blanketten erhålles från Sakkunnigkansliet.

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Jävsdeklaration

Deklaration för bedömning av potentiellt jäv, intressekonflikter och andra bindningar för experter/uppdragstagare görs via ett digitalt system:

Sakkunnigplattformen plus är en digitalt tjänst för hantering av jävsbedömningar, valberedning och avtal inom regionens sakkunnigstruktur.

Läs mer om hantering av jäv inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och Region Stockholms sakkunnigstruktur här: 

  • Uppdaterad: 14 september 2023

  • Faktagranskad: 23 januari 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen