Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdsak väljs utifrån sitt professionella kunnande, sin förankring i vården och ett objektivt förhållningssätt. Vårdsakkunniga ingår i de regionala programområdena.  

Vårdsaknätverket i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Vårdsaknätverket omfattar alla vårdsakkunniga sjuksköterskor och biomedicinanalytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor som ingår i regionala programområden inom Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion.

Syftet med nätverket är att vara ett forum för att driva omvårdnadsfrågor som berör många RPO. Arbetet ska beröra generell omvårdnad, kvalitetsuppföljning och rapportering och förankring i SGMR. Arbetet bedrivs i form av nätverksträffar och arbetsgrupper som arbetar särskilt med olika frågeställningar.

Medlemmar

Område

Namn

E-post

Akut vård

Ebba Wijkmark

Barn och ungdomars hälsa

Pia Brasch Wester

Cancersjukdomar

Helena Ullgren

Endokrina sjukdomar

Kaija Seijboldt

Kvinnosjukdomar och förlossning

Malin Vikström (gynekologi)

Mia Ahlberg (obstetrik)

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Monica Olsson

Hud- och könssjukdomar

Lena Bjerwe

Infektionssjukdomar

Anna Thulin

Kirurgi och plastikkirurgi

Louise Egberg

Levnadsvanor

Ulrika Olsson Jansén

Lung- och allergisjukdomar

Maria Rosengren

Mag- och tarmsjukdomar

Anette Forsell

Medicinsk diagnostik

Nouhad Jallo (bild- och funktion)

Carina Ritzmo (laboratoriemedicin)

 

 

Nervsystemets sjukdomar

Ann-Christin von Vogelsang

Njursjukdomar

Agneta Aspegren Pagels

Primärvård

Kristina Holmquist

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Oili Dahl

Psykisk hälsa

Anna Björkdahl

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Hanna Öberg

Reumatiska sjukdomar

Susanne Pettersson

Röreleseorganens sjukdomar

Charlotta Olivecrona

Urinvägssjukdomar

Carina Thorén

Äldres hälsa

Anne-Marie Boström

Ögonsjukdomar

Stina Edin

Öron-, näs- och halssjukdomar

Sofie Henecke

SGMR och SGMR:s beredningsgrupp

Ann-Christin von Vogelsang

Kontakt

Samordnare Vårdsaknätverk|Eva Stål

  • Uppdaterad: 4 januari 2022

  • Faktagranskad: 23 juni 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Eva Stål, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen