Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Elevhälsan möter anknytningsinvandrade barn och ungdomar i skolan. I och med att elevhälsan inte kan genomföra provtagningar ska skolbarnen remitteras för hälsoundersökning inklusive provtagning till vårdgivare som har avtal för husläkarverksamhet med särskild remiss som finns framtagen av Smittskydd Stockholm.

Provtagning ska utföras enligt Smittskydd Stockholms riktlinjer. Elevhälsan bedömer vilka barn och ungdomar som skall remitteras. Det anknytningsinvandrade barnet ska vara folkbokfört, och har då fått de fyra sista siffrorna i personnumret.

Om den anknytningsinvandrade personen inte är listad remitteras denne till den husläkarmottagning som är närmast skolan. Detta innebär att även andra vårdcentraler än de sju som utför hälsoundersökningar av asylsökande ska ta emot dessa remisser. Husläkarverksamheten ansvarar för att skicka tillbaka svar på remissen till elevhälsan.

Asylsökande skolbarn och skolbarn utan tillstånd ("papperslösa") som inte har genomgått hälsoundersökning remitteras till någon av de sju vårdcentraler som utför hälsoundersökning av asylsökande.

Hälsoundersökningar för asylsökande

Här hittar du kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd.

Remiss/remissvar från elevhälsan till vårdcentral

Används vid hälsoundersökning av barn.

Prover som ingår i en hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer.

Handläggning vid positivt test efter hälsoundersökning

Riktlinjer för uppföljning, vaccinering, smittspårning med mera.

Frikod UNG

Vårdgivare som tar emot skolbarnet registrerar det som vanligt läkarbesök. Därutöver får vårdgivaren manuellt fakturera Beställaren med 1100 kronor. På fakturan skall vårdgivaren ange barnets personnummer, datum för undersökningen och att det avser ersättning enligt konto 5110 och Frikod UNG (enligt HSN 9145).

  • Uppdaterad: 21 augusti 2018

  • Faktagranskad: 1 september 2018

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm