Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid alla nyanställningar inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm ska den arbetssökande fylla i en hälsodeklaration.

Studenter som antas till en vårdutbildning vid högskola i Stockholms län rekommenderas också att fylla i en hälsodeklaration.

Även inför vårdtagarnära praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Region Stockholm eller vårdverksamhet som har avtal med Region Stockholm ska en hälsodeklaration fyllas i.

Syftet är att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete.

Hälsodeklarationen kompletteras med ett hälsointyg som fylls i av läkare eller sjuksköterska.

Nyanställning inom vården

Gäller vid nyanställning inom vården i Stockholms läns landsting.

Gäller vid nyanställning inom vården i Stockholms läns landsting.

Gäller vid nyanställning inom vården i Stockholms läns landsting.

Praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Information inför praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL/praktik i Stockholms läns landsting eller vårdverksamhet som har avtal med SLL.

Direktiv och riktlinjer avseende MRSA, tuberkulos och vaccinationer

Målsättningen med dessa direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den landstingsfinansierade vården med syfte att förhindra smittspridning.

Varje arbetsgivare inom landstingsfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal.

Riktlinjer och informationsunderlag för Stockholms län landsting.

Instruktion för utförare av undersökning inför utfärdande av hälsointyg

Kontakt

Anna Hammarin|Smittskyddssjuksköterska, enhetschef

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Anne Tideholm Nylén|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 8 juli 2019

  • Faktagranskad: 1 juni 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm