Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid alla nyanställningar inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm ska den arbetssökande fylla i en hälsodeklaration.

Studenter som antas till en vårdutbildning vid högskola i Stockholms län rekommenderas också att fylla i en hälsodeklaration.

Även inför vårdtagarnära praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Region Stockholm eller vårdverksamhet som har avtal med Region Stockholm ska en hälsodeklaration fyllas i.

Syftet är att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete.

Hälsodeklarationen kompletteras med ett hälsointyg som fylls i av läkare eller sjuksköterska.

Nyanställning inom vården

Hälsodeklaration

Gäller vid nyanställning inom vården i Stockholms läns landsting.

Hälsodeklaration - Engelsk version

Gäller vid nyanställning inom vården i Stockholms läns landsting.

Hälsointyg

Gäller vid nyanställning inom vården i Stockholms läns landsting.

Praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL

Hälsodeklaration

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Hälsodeklaration - Engelsk version

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Hälsointyg

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Stockholms läns landsting och i vårdverksamhet som har avtal med SLL. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Åtgärder för att förhindra smittspridning vid praktik inom vården

Information inför praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL/praktik i Stockholms läns landsting eller vårdverksamhet som har avtal med SLL.

Direktiv och riktlinjer avseende MRSA, tuberkulos och vaccinationer

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Målsättningen med dessa direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den landstingsfinansierade vården med syfte att förhindra smittspridning.

Mässlingsvaccination - Riktlinjer för vårdgivare

Varje arbetsgivare inom landstingsfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal.

Vaccinationsskydd för hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinjer och informationsunderlag för Stockholms län landsting.

Flödesschema - screening för TBC vid nyanställning eller praktik

Instruktion för utförare av undersökning inför utfärdande av hälsointyg

Kontakt

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Anne Tideholm Nylén | Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 8 juli 2019

  • Faktagranskad: 1 juni 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm