Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla husläkarmottagningar skall ha en lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig läkare. För de vårdcentraler som har fler än 5 000 listade patienter ska det också finnas en lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska. Vad som krävs av vårdgivaren och vilka kriterier som gäller för dessa personer framgår av uppdragsbeskrivningen

Blanketten går att fylla i direkt i datorn.

PM och anvisningar

Kurser och utbildningar

Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.

Kontakt

Maria Rotzén Östlund|Smittskyddsläkare, avdelningschef

  • Uppdaterad: 12 januari 2021

  • Faktagranskad: 12 januari 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm