Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ny organisation

Från och med 1 maj 2015 utvecklades organisationen med lokalt Smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor till att bli lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor.

Uppdragsbeskrivning för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga på husläkarmottagningar

Vad krävs av vårdgivaren och vilka kriterier gäller för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor.

Anmälningsblankett för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Blanketten går att fylla i direkt i datorn.

PM och anvisningar

Kurser och utbildningar

 

Smittskydd Stockholms utbildningar

Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.

Kontakt

Maria Rotzén Östlund | Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef