Brödsmule-navigation

Från och med sommaren 2019 ska alla vårdgivare som vaccinerar på uppdrag av Region Stockholm beställa vacciner i beställningssystemet Proceedo.

Beställning av vacciner måste ske i Proceedo för att beställande enhet ska erhålla avtalspriser samt få ersättning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för vacciner, exempelvis inom barnvaccinationsprogrammet.

Så här ansluter du dig till Proceedo för beställning av vacciner med leveranser från Tamro och Oriola

Handläggningstiden för nyregistrering och ändring av kunduppgifter är för närvarande minst 4 veckor.

För frågor om registrering av kunduppgifter, kontakta vaccin.lsf@sll.se

För att kunna beställa vacciner i Proceedo med leveranser från Tamro och Oriola behöver ni registrera kunduppgifter. De uppgifter som ska registreras är:

  • Organisationens övergripande uppgifter
  • uppgifter om läkemedelsförråd/beställande enhet
  • vilka medarbetare som ska ha behörighet till beställningssystemet.

Vårdgivaren ansvarar för att löpande uppdatera kunduppgifter.  Aktuella kunduppgifter är en förutsättning för att ni ska få exempelvis rätt leverans och faktureringsuppgifter.

För mer information om blanketterna, se de två bilagorna nedan.

Utbildningsmaterial för beställning av vacciner med leveranser från Tamro respektive Oriola

Läs alltid användarhandboken innan du beställer vacciner i Proceedo med leveranser från Tamro respektive Oriola.  

BVC

För barnavårdscentraler (BVC) och skolenheter ska vacciner beställas i Proceedo med leveranser från Tamro och Oriola. Fakturan för vacciner inom programmet tillställs då per automatik HSF. Ni måste ansöka om ett unikt vaccinkonto genom att elektroniskt registrera kunduppgifter och ansluta er till Proceedo med leveranser från Tamro och Oriola. Inloggning sker med unikt användarnamn och lösenord.

HSF ersätter BVCs kostnader för de vacciner som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg). Upphandlade vacciner ska alltid beställas i första hand.

Även för vaccin mot hepatit B (enligt särskilt program), tuberkulos och tuberkulosdiagnostikum går fakturan per automatik till HSF.

Rangordning gäller vid beställning av MPR. Eventuell miljöavgift betalas alltid av BVC (se avtalsvillkor).

Vårdgivare med vårdavtal och sjukhus

För övriga enheter så som privata vårdgivare med vårdavtal (t.ex. husläkarmottagningar) kan vacciner beställas i Proceedo med antingen leveranser från ApoEx eller Tamro/Oriola.  För sjukhusavdelningar och SLSO:s vårdcentraler (ej BVC) ska vacciner beställas i Proceedo med leveranser via ApoEx.

Beställning av vacciner inom ramen för smittskyddslagen

Vacciner (Twinrix, Engerix och Havrix) som beställs inom ramen för smittskyddslagen där fakturan ska tillställas Smittskydd Stockholm sker via e-post eller telefoni till respektive leverantör. Ni kan kontakta respektive leverantörs kundtjänst för beställning av vacciner inom ramen för smittskyddslagen.

Information om anslutning till Proceedo med leveranser från ApoEx finns längre ned.

Elevhälsan

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV) som ges inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet bekostas av HSF. När skolorna beställer HPV-vaccin inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet, i Proceedo med leveranser från Tamro och Oriola, skickas fakturan per automatik till HSF. Upphandlade vacciner ska alltid beställas i första hand.

Övriga vacciner bekostas av kommunen eller den enskilda skolan.

Rangordning gäller vid beställning av MPR. Eventuell miljöavgift betalas alltid av skolan/kommunen (se avtalsvillkor).

Vårdval Vaccination

Enheter som deltar i kampanjen mot säsongsinfluensan beställer vacciner och betalar för dessa. HSF ersätter sedan enheten när journalföring skett i systemet Vaccinera.

Restnoterade vacciner

Restnoterade vacciner

Aktuell lista över vacciner som för tillfället är restnoterade, har leveransproblem eller där det finns annan information som påverkar tillgången.

Leveransvillkor

Beställningar före kl. 14.00 levereras nästkommande vardag (tisdag-fredag) kl. 08.00-17.00 (ingen utleverans på måndagar eller dag efter helgdag). Om nästkommande vardag inte är ett passande leveransdatum kan önskad leveransdag anges i Proceedo.

Om leverans dröjer mer än tre arbetsdagar kan vite utgå för upphandlande vacciner - kontakta upphandlingsavdelningen (kontaktuppgifter finns längre ned).

Fri leverans i kyltransport direkt till vårdinrättning, om så krävs ska frysindikator medfölja lådan. Transportlådorna ingår i ett retursystem - kom ihåg att skicka tillbaka dem.

Returrätt gäller endast felaktiga leveranser eller reklamationer. Vid reklamation måste leverantören skriftligen aviseras inom två dagar efter att felet upptäckts.

Ordersvar

Du får alltid ett ordersvar på din beställning i Proceedo eller till din e-postadress. Om du inte kan ta emot vaccinleveranser närsomhelst under alla vardagar, tisdag-fredag, mellan kl. 08.00-17.00 (ingen utleverans på måndagar eller dag efter helgdag) är det VIKTIGT att du avvaktar ordersvaret för att se om det finns eventuell information om restorder.

Oriola restorder och delleveranser

Oriola levererar restorder till nästkommande vardag så fort varan kommer in i lager. Restorder förekommer när leverantören inte har alla beställda varor på lager för samtidig leverans och därför måste dela upp leveransen.

Det är därför VIKTIGT att du läser ordersvaret och omgående tar kontakt med Oriolas kundtjänst om du inte vill ha delleverans av restorder. Detta måste ske i direkt anslutning till att du fått ditt ordersvar för att Oriola ska hinna avsluta beställningen innan den skickas till packning och leverans. Du lägger därefter ny beställning när vaccinet finns tillgängligt hos leverantören.

För vaccinbeställningar till skolor makuleras alltid samtliga restorder per automatik från Oriola. Du lägger ny beställning när vaccinet finns tillgängligt hos leverantören.

Tamro restorder och delleveranser

Tamro levererar aldrig restorder till sina kunder utan resterande mängd makuleras. Du lägger därefter ny beställning när vaccinet finns tillgängligt hos leverantören.

Ansluta till Proceedo med vaccinleveranser från ApoEx

För övriga enheter så som privata vårdgivare med vårdavtal (t.ex. husläkarmottagningar) kan vacciner beställas i Proceedo med antingen leveranser från ApoEx eller Tamro/Oriola. 

Ni ansöker till läkemedelsförsörjningen om att ansluta till Proceedo med läkemedelsleveranser via ApoEx Inloggning sker via e-tjänstekort och orderradsavgift tillkommer som debiteras beställande enhet.

Information om Proceedo beställningssystem för läkemedel med leveranser från ApoEx

Avtalsvillkor

Betalning sker 30 dagar efter godkänd faktura och leverans, dröjsmålsränta enligt räntelagen.

För diTekiBooster, Gardasil 9, Hexyon, M-M-RVAXPRO, Priorix, Rotarix, Synflorix, Tetravac får frakt/miljöavgift om 150 kronor tas ut på beställningar under 500 kronor, denna avgift betalas av beställande enhet. För beställningar om 500 kr eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift.

För Engerix-B utgår fraktavgift 150 kr vid ordervärde under 300 kr, denna avgift betalas av beställande enhet.

Från och med 1 september 2019 gäller rangordning vid beställning av MPR: M-M-RVAXPRO från Merck Sharp & Dohme AB (MSD) ska beställas i första hand och Priorix från GlaxoMithKline AB (GSK) ska beställas i andra hand. Om M-M-RVAXPRO restar ska Priorix beställas.

Licenser

Vacciner på licens distribueras alltid via ApoEx efter godkänd licensansökan från Läkemedelsverket utifrån klinikens licensmotivering.

Upphandlade vacciner

Region Stockholm har flera vacciner på avtal. Avtalen omfattar leveranser till enheter inom regionen, de flesta kommuner i länet, vårdgivare med vårdavtal samt Region Gotland.

Upphandlingarna görs som ett samarbete mellan upphandlingsavdelningen och Stockholms läns läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer.

För eventuella frågor om regionala avtal kontakta upphandlingsavdelningen avtalsfragor.lakemedel.lsf@sll.se

Vissa avtal för barnvacciner är nationella och dessa upphandlingar har gjorts av SKL Kommentus Inköpscentral.

Kundsupport för dina beställningar och leveranser från Tamro och Oriola

(t.ex. problem med fakturering, sortiment, reklamationer och felleveranser)

Om du får problem med dina beställningar eller leveranser ska du i första hand kontakta respektive leverantörs kundtjänst. Vid allvarliga problem ska även upphandlingsavdelningen informeras via avtalsfragor.lakemedel.lsf@sll.se

Returrätt gäller endast felaktiga leveranser eller reklamationer. Vid reklamation måste leverantören skriftligen aviseras inom två dagar efter att felet upptäckts.

Tamro

MSD vaccinservice

vaccin@tamro.com order@msdvaccinservice.se

Tel: 0771-15 00 30

Tel: 0771-51 51 00

diTeBooster

diTekiBooster

BCG Vaccin SSI

Tuberculin PPD

Fluenz Tetra

Gardasil 9

HBVaxPro

M-M-RVAXPRO

Rotateq

Pneumovax

Varivax

Vaqta

Zostavax

Oriola

 

ks.sjvlakemedel@oriola.com

 

Tel: 031–88 72 90

 

Alla övriga vacciner

 

Kontakt inom Region Stockholm

För frågor om beställningssystemet Proceedo:

SF-IT Servicedesk. Måndag till torsdag 07.00-16.30, fredag 07.00–16.00.

08-123 136 00 (menyval 1 för Proceedo)

Kontaktformulär: https://kontakt.sllit.sll.se/

 

För frågor/mer information om beställning av vacciner via ApoEx – när det gäller Region Stockholms läkemedelsförsörjning:

Information om läkemedelsförsörjning inom Region Stockholm - ApoEx

Region Stockholms läkemedelsförsörjning

För frågor om avtal:

Elinor Jurold Borell | Upphandlare, upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen

För frågor/mer information om vaccinering enligt smittskyddslagen:

E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Fördjupad information

Vaccination

Information från Smittskydd Stockholm gällande vaccinationer mot specifika sjukdomar, vacciner till barn samt regionens vaccinavtal.

Läkemedelskommitténs expertråd för vaccinationer