Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan den 15 augusti 2022 vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16. Vaccinationen ger det ofödda barnet ett skydd mot kikhosta dess första månader i livet, innan barnet hunnit få sina första doser vaccin när det är som mest sårbart för sjukdomen.

Vaccinationen ges på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar, liksom övriga vaccinationer som rekommenderas under graviditet. I nuläget krävs läkarordination. Den gravida får själv stå för kostnaden av vaccination mot kikhosta i Region Stockholm. Vaccin som är godkända för att ges under graviditet är Triaxis och Boostrix. Triaxis är från den 1 september 2023 upphandlat nationellt för denna grupp.

Länkar

Smittskydd Stockholms information om kikhosta (pertussis).

Viktigt är att skydda spädbarn yngre än sex månader då de har en betydligt större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Externa länkar

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Katarina Widgren|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 3 oktober 2023

  • Faktagranskad: 31 augusti 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen