Till start

Vårdgivarguiden

Informationen riktar sig till vårdpersonal som arbetar med pneumokockvaccination av riskgrupper.

Flera nyheter kring vaccinationerna finns:  

  • Vaccination mot pneumokocker ingår från den 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet omfattar personer 2 år och äldre inom medicinska riskgrupper samt personer det år de fyller 75 år. Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds fortsatt alla personer 65 år och äldre i regionalt vaccinationsprogram kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.
  • Vaccination mot pneumokocker erbjuds numera kostnadsfritt året om till riskgrupper i Region Stockholm.
  • Två nya konjugatvaccin med skydd mot fler serotyper av pneumokocker finns nu tillgängliga och ingår i rekommendationerna.

Inspelade föreläsningar

Från den 1 september 2023 är Vaxneuvance upphandlat konjugatvaccin för barn och ersätter Synflorix/Prevenar13 både i Barnvaccinationsprogrammet och för barn i riskgrupp.

Länkar

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Katarina Widgren|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 31 augusti 2023

  • Faktagranskad: 13 mars 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen