Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Ställningstagande till postexpositionsprofylax (PEP) mot rabies behöver göras vid rivsår eller bett från djur, slickning på slemhinna eller skadad hud i följande situationer:

 • händelse i land där det förekommer rabies
 • händelse som involverat djur som inte genomgått särskild veterinärmedicinsk kontroll vid införsel till Sverige
 • bett eller skrapsår av fladdermöss

Den exponerade personen ska så snabbt som möjligt bedömas på infektionsklinik för ställningstagande till postexpositionsprofylax (PEP) mot rabies. Detta gäller även om den exponerade personen sedan tidigare är vaccinerad mot rabies. Läkare kan då samtidigt bedöma eventuellt behov av tetanus-profylax, antibiotika och kirurgisk revision av bettskadan. Kom ihåg att det inte finns någon bortre tidsgräns för när PEP kan påbörjas!

Rabies PEP innebär sårtvätt, rabiesvaccin enligt särskilt schema och ibland även rabies-immunglobulin.

Rabies-immunglobulin kan rekvireras via apoteket C. W. Scheele, telefon 010-447 61 00.

Om PEP vaccinationsschema påbörjats utomlands är det av stor vikt att de återstående planerade doserna ges enligt det uppgjorda tidsschemat. Om det inte finns möjlighet att komma till infektionsmottagning de aktuella dagarna kan PEP behöva ges på akutmottagning.

Rabies tillhör de allmänfarliga sjukdomarna enligt smittskyddslagen, vilket innebär att undersökning, vård och behandling inklusive PEP ska vara kostnadsfritt för patienten. Misstänkt exponerade ska ej handläggas via vaccinationsmottagning eller annan vårdgivare.

Var ges rabies postexpositionsprofylax i Stockholm?

Till vuxna kan rabies PEP ges via infektionsklinik enligt nedan:

1. Dagtid vardag, ta kontakt med närmaste infektionskliniks konsulttelefon:

 • Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Infektionsmottagningen, Danderyds sjukhus
 • Infektionsmottagningen, Södersjukhuset

2. Kvällstid vardag samt dag- och kvällstid helg (till och med kl. 22):

 • Akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Akutmottagningen, Södersjukhuset
 • Akutmottagningen, Danderyds sjukhus

3. Nattetid vardag och helg (från och med kl. 22):

 • Akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Akutmottagningen, Södersjukhuset

Till barn (<18 år) sker bedömning och behandling vid barnakutmottagningarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och på Huddinge sjukhus.

 • Akutbesök kan ske vardagar såväl som helger.
 • Om möjligt förordas förmiddagsbesök då det oftast kan innebära kortare väntetid och snabbare handläggning.

Externa länkar

Rekommendationer om förebyggande åtgärder inklusive postexpositionsprofylax. Information riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Uppdaterad: 9 februari 2024

 • Faktagranskad: 9 februari 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen