Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Efter djurbett/rivsår/slick mot sår/slemhinna i länder där det finns rabies ska den exponerade personen snarast söka på infektionsklinik för ställningstagande till postexpositionsprofylax (PEP) mot rabies. Detta gäller oavsett om den exponerade personen är vaccinerad mot rabies eller inte. Läkare ska förstås samtidigt bedöma bettskadan avseende eventuellt behov av tetanus-profylax, antibiotika eller kirurgisk revision.

Rabies PEP innebär sårtvätt, rabiesvaccin enligt särskilt schema och ibland även rabies-immunglobulin.

Rabies-immunglobulin kan rekvireras via apoteket C. W. Scheele, telefon 010-447 61 00.

Om PEP vaccinationsschema påbörjats utomlands är det av stor vikt att de återstående planerade doserna ges enligt det uppgjorda tidsschemat. Om det inte finns möjlighet att komma till infektionsmottagning de aktuella dagarna kan PEP behöva ges på akutmottagning.

Rabies tillhör de allmänfarliga sjukdomarna enligt smittskyddslagen, vilket innebär att undersökning, vård och behandling inklusive rabies PEP ska vara kostnadsfritt för patienten.

Var ges rabies postexpositionsprofylax i Stockholm?

Till vuxna kan rabies PEP ges via infektionsklinik enligt nedan:

1. Dagtid vardag:

 • Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
 • Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Infektionsmottagningen, Danderyds sjukhus
 • Infektionsmottagningen, Södersjukhuset

2. Kvällstid vardag samt dag- och kvällstid helg (till och med kl. 22):

 • Akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Akutmottagningen, Södersjukhuset
 • Akutmottagningen, Danderyds sjukhus

3. Nattetid vardag och helg (från och med kl. 22):

 • Akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Akutmottagningen, Södersjukhuset

Till barn (<18 år) sker bedömning och behandling vid:

1. Barnakutmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
- Akutbesök kan ske vardagar såväl som helger.
- Om möjligt förordas förmiddagsbesök då det oftast kan innebära kortare väntetid och snabbare handläggning.

Externa länkar

Rekommendationer om förebyggande åtgärder inklusive postexpositionsprofylax. Information riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Uppdaterad: 17 maj 2019

 • Faktagranskad: 28 januari 2019

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen