Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Information om vaccinationer

Här hittar du som vaccinatör information om vaccinationsrekommendationer, dosintervall, kombination av vacciner med mera.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot säsongsinfluensa. Vaccinationskampanjen pågår från den 7 nov 2023 till den 29 feb 2024.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller till den 29 februari 2024.

Information om vilka vacciner som kan ges vid samma tillfälle under hösten och vinterns vaccinationskampanjer.

Vanligt förekommande frågor och svar om influensa- och covid-19-vaccinationer samt om pneumokockvaccination.

Kommunikation om säsongens vaccinationer

Just nu pågår en kommunikationskampanj som riktar sig till invånare i Region Stockholm. Du som vårdgivare är viktig för att invånare ska nås av erbjudandet om vaccination. Det är därför betydelsefullt att både vaccinatörer och andra vårdgivare påminner om vaccination med till exempel information i väntrum.

Information om kommunikationskampanjen säsongen 2023/2024.

Kommunikationsmaterial om vaccination mot influensa och covid-19 att använda på webbplats, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen.

  • Uppdaterad: 8 november 2023

  • Faktagranskad: 8 november 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen