Till start

Vårdgivarguiden

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Undvik av sekretesskäl att skicka känsliga personuppgifter via e-post.

Jour

Vården och myndigheter kan nå smittskyddsläkaren via 08-123 143 00.

Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Handläggare

Vid frågor kontorstid kan direktnummer till ansvarig handläggare hittas under rubriken kontakt på respektive sjukdoms- och ämnesområdessida

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Smittskyddsinformation från Smittskydd Stockholm samlat under respektive område.

Adresser

Postadress

HSF/Smittskydd Stockholm
Box 30017
104 25 Stockholm

Besöksadress

Tomtebodavägen 12A
Hitta via karta

Fakturaadress

Region Stockholm/HSF
Box 12081
102 23 Stockholm

Extern referens: 1409SmSt

Organisationsnummer: 232100-0016

  • Uppdaterad: 25 oktober 2023

  • Faktagranskad: 25 oktober 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen