Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Broschyr med information riktad till vården från Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion.

Ett nationellt kompetenscenter för vårdpersonal och andra med behov av att lära sig mer om barn med hiv.

  • Uppdaterad: 6 maj 2019

  • Faktagranskad: 25 maj 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Johanna Klefbeck, Smittskydd Stockholm