Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar vid positivt provsvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om apkoppor, inklusive hur det smittar. Bedöm behov av vårdnivå. För vårdhygieniska riktlinjer, se länk nedan.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter och nära kontakter med hög risk för smitta.
 3. Smittspårning: Görs av den verksamhet där provet tagits. Se rubriken "Smittspårning" i smittskyddsblad för läkare.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, sannolikt smittland och smittväg.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling är kostnadsfri för patienten.

Om sjukdomen

Apkoppor är en virussjukdom som huvudsakligen sprids från djur till människor, men överföring mellan människor kan också ske. Sjukdomen förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika och har tidigare varit ovanlig i Europa. Sedan tidigare är det känt att viruset kan spridas via droppsmitta och via nära hudkontakt. Under maj 2022 har en spridning av en mildare form av sjukdomen setts i Europa och Nordamerika där de flesta fallen har identifierats bland män som har sex med män.

I det aktuella utbrottet har symtomen hos fallen bestått av utslag, framför allt lokaliserade till könsorganen, kring analöppningen eller runt munnen. Utslaget utvecklas så småningom till vätskefyllda blåsor som spricker. Till skillnad från tidigare kända fall med apkoppor har blåsorna främst varit lokala och inte spridit sig till resten av kroppen.

Provtagning

Provtagningsindikation

En person som haft sexuell kontakt eller annan nära kontakt* med ett bekräftat eller misstänkt fall de senaste 21 dagarna och har symtom** förenliga med apkoppor.

eller

En man*** som haft sexuell kontakt med en annan man*** de senaste 21 dagarna:

 • och har genitala, anala eller orala utslag/sår/blåsor
 • och har feber och/eller svullna lymfkörtlar

eller

En person med symtom som inger stark klinisk misstanke om apkoppor.

*Annan nära kontakt: Kontakt som inneburit långvarig ansiktsnära kontakt eller hudkontakt med utslag, blåsor eller sår. Det kan exempelvis vara hushållskontakter eller vård och omsorgskontakter utan adekvat skyddsutrustning.

** Nytillkommet sår, blåsor eller utslag, lymfkörtelförstoring, feber ≥38°, huvudvärk, sjukdomskänsla, muskelvärk, halsont, hosta.

***Gäller även transpersoner.

Provtagningsrutin

Observera att provtagning av misstänkt fall endast ska utföras på utvalda enheter.

Patient som uppfyller provtagningsindikationen och är allmänpåverkad

Kontakta omedelbart infektionsjouren på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge via växel 08 - 585 800 00 för vidare handläggning. För ambulanstransport, se nedan.

Patient som uppfyller provtagningsindikationen och inte är allmänpåverkad

Aktuell lista på enheter som provtar för apkoppor. Listan uppdateras när nya enheter tillkommer. Senast uppdaterad 2022-06-29.

I första hand rekommenderas transport i egen bil till mottagningen. Patient som inte är allmänpåverkad och har sår/blåsor/utslag som går att täcka kan åka kommunalt till mottagning för provtagning, rekommendera att patienten om möjligt använder munskydd. I väntan på provtagning rekommenderas personen att minimera sina nära kontakter och avstå från sexuella kontakter.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • Insjukningsdatum
 • Sannolikt smittland
 • Uppgifter om det finns flera misstänkta fall i omgivningen
 • Smittväg
 • Om smittspårning påbörjats

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad inklusive förhållningsregler för patienter.

Smittskyddsblad inklusive förhållningsregler för nära kontakter med hög risk för smitta enligt den riskbedömning som presenteras i läkarinformationen.

Smittskyddsblad med information till kontakter med låg risk för smitta enligt den riskbedömning som presenteras i läkarinformationen.

Smittskyddsblad för läkare om apkoppor inklusive vägledning vid smittspårning.

Smittspårning

Görs av den verksamhet där provet tagits. Se rubriken ”Smittspårning” i smittskyddsblad för läkare. Samråd med Smittskydd Stockholm vid behov.

PM och anvisningar

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkta eller bekräftade fall av apkoppor (monkeypox).

Följ rutin för MERS vid ambulanstransport i pm nedan.

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans. Uppdaterad version 3 juni 2022.

Information riktad till infektionskliniker, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt mottagningar som arbetar med sexuell hälsa.

Kontakt

1177

Webbadress: 1177.se

Externa länkar

 • Uppdaterad: 29 juni 2022

 • Faktagranskad: 23 maj 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm