Brödsmule-navigation

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta från person med symtom, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler och smittspåra. Se ”handläggning av nyupptäckt fall av covid-19", nedan. Klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet är inte längre aktuellt.

För bedömning av smittsamhet se Folkhälsomyndighetens vägledning nedan:

Provtagningsindikationer och provtagning

För särskilt boende för äldre, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden  finns även möjlighet till mobil provtagning, läs mer på sidan för kommunal verksamhet.

Handläggning - olika symtom och scenarier

Klicka på respektive länk för information om riktlinjer och rekommendationer för de olika fallen

Smittskyddsblad

PM, anvisningar och städrutiner från vårdhygien

Rekommenderad skyddsutrustning ska användas även av personal som genomgått infektion med covid-19.

Informationsmaterial för sjukvården

Entréskylt med information om covid-19

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars.

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från och med den 1 juli 2020 upphävs tidigare föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9) och ersätts av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt den nya lagen är det nu kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsynsansvar och som kan besluta om föreläggande eller förbud mot en verksamhet som inte följer lagstadgade åtgärder för att förhindra smittspridning bland besökare. Kommunerna kan vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Informationsblad som kan vara till hjälp för verksamhetsutövare inom restaurangnäringen

Affisch 2-metersregeln A4

Kampanjmaterial som riktar sig till invånare med fokus på att hålla avstånd för att undvika smitta. Utöver svenska finns den på arabiska, engelska, finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Affisch 2-metersregeln A3

Kampanjmaterial som riktar sig till invånare med fokus på att hålla avstånd för att undvika smitta. Utöver svenska finns den på arabiska, engelska, finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Skolor, förskolor, elevhälsan och skolledare

Barn och ungdomar kan gå i förskola och skola och personal arbeta som vanligt om de inte har symtom. Alla som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, har hosta och/eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dygn därefter. Rekommendationerna uppdateras löpande. Kommunerna kan bestämma om lokala förändringar och anpassningar. Region Stockholm hänvisar till respektive kommun för frågor.

Statistik

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177 Vårdguiden

Privatpersoner som misstänker att man blivit sjuk i covid-19 bör kontakta 1177 Vårdguiden.

Webbadress: 1177.se

113 13 Nationellt informationsnummer

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information kring covid-19. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten dygnet runt, årets alla dagar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.

Smittskydd Stockholm

Om du ringer i tjänsten från till exempel sjukvård, kommun eller myndighet gällande covid-19 kan du ringa via Smittskydd Stockholms växel.