Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta från person med symtom, men kan också ske från personer utan symtom.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge information och smittspåra. Se "Handläggning av nyupptäckt fall", nedan.

OBS! Om patienten nyligen varit utomlands ange aktuellt land på lab-remissen.

Provtagning

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Handläggning av nyupptäckt fall

Information om hur du som behandlande läkare handlägger ett nyupptäckt fall av covid-19 avseende information, anmälan och smittspårning.

Riktlinjer för SÄBO, hemtjänst, dagverksamhet samt LSS- och socialpsykiatriska boenden

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

För LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden finns även möjlighet till mobil provtagning.

Riktlinjer för öppen- och slutenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2022-04-01.

Vårdhygieniska rutiner

Rekommenderad skyddsutrustning ska användas även av personal som genomgått infektion med covid-19.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Source control

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

Informationsmaterial för sjukvården

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars 2020.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Informationsblad till polikliniska patienter

Vårdgivare kan använda detta informationsblad att ge till polikliniska patienter som provtagits för covid-19. Patienten bör få muntlig info om när och hur hen kommer att få sitt provsvar (alla som provtas måste få sitt provsvar). Vårdgivare kan även skicka med patientsmittskyddsbladet men måste förklara att detta bara gäller om provet visar sig vara positivt.

Patienter som är positiva för covid-19 ska alltid kontaktas och handläggas på vanligt sätt, dvs få information och smittspåras med fokus på kontakter inom vård och omsorg. Se 'Handläggning av nyupptäckt fall' ovan.

Informationsbladet kan användas av vårdgivare för att ge till polikliniska patienter vid provtagning.

Förskolor och skolor

Vad behöver du som skolledare eller du som arbetar inom elevhälsan tänka på gällande covid-19 efter den 9 februari?

Statistik

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Vaccination

Samlad information om vaccination mot covid-19

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177

Privatpersoner som misstänker att de blivit sjuka i covid-19 och behöver rådgivning kan kontakta 1177.

Webbadress: 1177.se

113 13 Nationellt informationsnummer

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information kring covid-19. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten dygnet runt, årets alla dagar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 16 juli 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm