Brödsmule-navigation

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta från person med symtom, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler och smittspåra. Se ”handläggning av nyupptäckt fall av covid-19". Klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet är inte längre aktuellt. För bedömning av smittsamhet se Folkhälsomyndighetens vägledning nedan:

Provtagningsindikationer och provtagning

För särskilt boende för äldre, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden  finns även möjlighet till mobil provtagning, läs mer på sidan för kommunal verksamhet.

Handläggning - olika symtom och scenarier

Klicka på respektive länk för information om riktlinjer och rekommendationer för de olika fallen

Smittskyddsblad

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2020-05-15. Översättningar till andra språk baseras på tidigare version.

PM, anvisningar och städrutiner från vårdhygien

Informationsmaterial för sjukvården

Entréskylt med information om covid-19

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars.

Informationsmaterial för Miljö- och Hälsoinspektörer

Nu finns nya regler för verksam­heter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. Nedan finner du länkar samt dokument som kan vara till hjälp i ditt arbete.

Informationsblad, utan logo, öppet att användas av andra kommuner:

Nya regler för servering av mat

Word dokument angående nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Utan logo för övriga kommuner att använda fritt.

Affisch 2-metersregeln A4

Kampanjmaterial som riktar sig till invånare med fokus på att hålla avstånd för att undvika smitta. Utöver svenska finns den på arabiska, engelska, finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Affisch 2-metersregeln A3

Kampanjmaterial som riktar sig till invånare med fokus på att hålla avstånd för att undvika smitta. Utöver svenska finns den på arabiska, engelska, finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Statistik

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177 Vårdguiden

Privatpersoner som misstänker att man blivit sjuk i covid-19 bör kontakta 1177 Vårdguiden.

Webbadress: 1177.se

113 13 Nationellt informationsnummer

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information kring covid-19. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten dygnet runt, årets alla dagar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.