Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta från person med symtom, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler, smittspåra och göra klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet. Se "Handläggning av nyupptäckt fall", nedan.

OBS! Om patienten nyligen varit utomlands ange aktuellt land både på lab-remissen för provet och i den kliniska smittskyddsanmälan.

Provtagning

Provtagningsindikationer

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Handläggning av nyupptäckt fall

Information om hur du som behandlande läkare handlägger ett nyupptäckt fall av covid-19 med avseende på förhållningsregler, anmälan och smittspårning.

Riktlinjer för SÄBO, hemtjänst och LSS-boenden

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Riktlinje för covid-19 inom hemtjänst

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Flödesschema för covid-19 inom hemtjänst

Flödesschema för provtagning och smittspårning av misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom hemtjänst.

Riktlinje för covid-19 inom LSS-boenden

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Smittskyddsblad

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2020-12-03. Finns på flera språk.

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2020-12-03.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2020-12-03. Finns på flera språk.

Vårdhygieniska rutiner

Rekommenderad skyddsutrustning ska användas även av personal som genomgått infektion med covid-19.

Covid-19 - Corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Source control

Covid-19 - Source control och personlig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt.

Covid-19 - Source control för patienter och medföljande inom öppenvård

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd vid besök inom öppenvård och tandvård.

Informationsmaterial för sjukvården

Entréskylt med information om covid-19

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars.

Entréskylt med information till besökare om covid-19

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Informationsblad till polikliniska patienter

Vårdgivare kan använda detta informationsblad att ge till polikliniska patienter som provtagits för covid-19. Patienten bör få muntlig info om när och hur hen kommer att få sitt provsvar (alla som provtas måste få sitt provsvar). Vårdgivare kan även skicka med patientsmittskyddsbladet och smittskyddsbladet för hushållskontakter, men måste förklara att dessa båda bara gäller om provet visar sig vara positivt.

Patienter som är positiva för covid-19 ska alltid kontaktas och handläggas på vanligt sätt, dvs få information, förhållningsregler, smittspåras och smittskyddsanmälas. Se 'Handläggning av nyupptäckt fall' ovan.

Informationsblad till polikliniska patienter vid provtagning av covid-19

Informationsbladet kan användas av vårdgivare för att ge till polikliniska patienter vid provtagning.

Restauranger och serveringsställen

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Enligt en ny lag är det nu kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsynsansvar för serveringsställen.

Förskolor och skolor

Förskola och skola

Vad behöver du som skolledare eller du som arbetar inom elevhälsan tänka på gällande covid-19?

Idrotts-, fritids-, och kulturverksamhet

Inriktning gällande idrotts-, fritids-, och kulturverksamhet

26 januari, 2021

Länsstyrelsen och kommunerna har i samråd med Smittskydd Stockholm enats om en gemensam inriktning för regionen.

Statistik

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Vaccination

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177 Vårdguiden

Privatpersoner som misstänker att man blivit sjuk i covid-19 bör kontakta 1177 Vårdguiden.

Webbadress: 1177.se

113 13 Nationellt informationsnummer

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information kring covid-19. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten dygnet runt, årets alla dagar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.

  • Uppdaterad: 1 mars 2021
  • Faktagranskad: 22 januari 2021
  • Redaktör: Tomas Wahl
  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm