Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta från person med symtom, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler, smittspåra och göra klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet. Se ”Handläggning av nyupptäckt fall", nedan.

Provtagning

Provtagningsindikationer och provtagning

Indikationer och rutiner för provtagning av patienter.

Handläggning av nyupptäckt fall

Information om hur du som behandlande läkare handlägger ett nyupptäckt fall av covid-19 med avseende på förhållningsregler, anmälan och smittspårning.

För bedömning av smittsamhet, se Folkhälsomyndighetens vägledning nedan:

Handläggning i olika situationer

Information om riktlinjer och rekommendationer.

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Smittskyddsblad

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2020-10-14. Finns på flera språk.

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2020-10-20.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2020-10-14. Finns på flera språk.

Vårdhygieniska rutiner

Rekommenderad skyddsutrustning ska användas även av personal som genomgått infektion med covid-19.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Coronavirus

Vårdhygieniska rutiner för att undvika smitta samt vid misstänkt eller konstaterad Covid-19.

Informationsmaterial för sjukvården

Entréskylt med information om covid-19

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars.

Entréskylt med information till besökare om covid-19

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Restauranger och serveringsställen

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Enligt en ny lag är det nu kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsynsansvar för serveringsställen.

Förskolor och skolor

Förskola och skola

Vad behöver du som skolledare eller du som arbetar inom elevhälsan tänka på gällande covid-19?

Statistik

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177 Vårdguiden

Privatpersoner som misstänker att man blivit sjuk i covid-19 bör kontakta 1177 Vårdguiden.

Webbadress: 1177.se

113 13 Nationellt informationsnummer

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information kring covid-19. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten dygnet runt, årets alla dagar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.