I väntan på provsvar

Vårda om möjligt på enkelrum med stängd dörr i väntan på provsvar med skyddsutrustning som vid misstänkt covid-19.

Vid negativt provsvar

Kan vårdas på flerbäddsrum med basala hygienrutiner. Vid försämring rekommenderas ny provtagning.