Om personen bedöms vara i behov av slutenvård kontaktas mottagande enhet, till exempel akutmottagning. 

Transport i första hand med egen bil eller med ambulans

Ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Informera om sjukdomsmisstanken vid beställning av ambulans.