Brödsmule-navigation

Person med luftvägsinfektion och/eller feber tas om möjligt direkt till ett enskilt rum utan att passera/vistas i väntrum.

Om personen bedöms vara i behov av slutenvård kontaktas mottagande enhet, till exempel akutmottagning.

För ambulanstransport, se separat PM:

Ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Informera om sjukdomsmisstanken vid beställning av ambulans.

Misstänkt eller bekräftat fall som ej är i behov av slutenvård

Informeras om att vistas i hemmet och undvika sociala kontakter fram till två dagar efter stabil symtomfrihet.

PM och anvisningar från vårdhygien