Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Informera patienten om diagnosen, hur länge man är smittsam, hur man kontaktar vården vid eventuell försämring samt vad man ska vara uppmärksam på.
  2. Förhållningsregler till patienten: Ge förhållningsregler muntligt och skrifligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Genomför smittspårning snarast (se sektionen smittspårning nedan). Ofta kan patienten själv informera sina kontakter.
  4. Förhållningsregler till hushållskontakter: Ge särskilda förhållningsregler till personer som patienten bor ihop med (se smittskyddsblad för hushållskontakter).
  5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet av laboratorieverifierade fall. OBS: Ange smittland.

Lathund inklusive smittspårning

Lathund för behandlande läkares ansvar vid nyupptäckt fall av covid-19

Sammanställning av åtgärder för behandlande läkare.

Smittskyddsblad

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2021-06-17. Finns på flera språk.

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2021-06-17.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2021-06-17.

Smittspårning

Smittspårning ska genomföras snarast och omfatta både samhälls- och vårdkontakter.

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn, anmälan öppen vardagar kl. 8.00–16.30. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation.

SmiNet-blanketter i PDF-format

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Smittskyddsanmälningar

Här hittar du information om anmälningar enligt smittskyddslagen.

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Coronavirus

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

  • Uppdaterad: 16 juli 2021

  • Faktagranskad: 16 juli 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm