Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Informera patienten om diagnosen, hur länge man är smittsam, hur man kontaktar vården vid eventuell försämring samt vad man ska vara uppmärksam på.
  2. Förhållningsregler till patienten: Ge förhållningsregler muntligt och skrifligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Genomför smittspårning snarast (se sektionen smittspårning nedan). Ofta kan patienten själv informera sina kontakter.
  4. Förhållningsregler till hushållskontakter: Ge särskilda förhållningsregler till personer som patienten bor ihop med (se smittskyddsblad för hushållskontakter).
  5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet av laboratorieverifierade fall. OBS: Ange smittland.

Lathund inklusive smittspårning

Sammanställning av åtgärder för behandlande läkare.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2021-11-24. Aktuella översättningar grundas på föregående version från juni 2021. Nya översättningar är under framtagande.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2021-11-24.

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2021-11-24. Aktuella översättningar grundas på föregående version från juni 2021. Nya översättningar är under framtagande.

Smittspårning

Smittspårning ska genomföras snarast och omfatta både samhälls- och vårdkontakter.

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

  • Uppdaterad: 16 juli 2021

  • Faktagranskad: 16 juli 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm