Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Informera patienten om diagnosen, hur länge man är smittsam, hur man kontaktar vården vid eventuell försämring samt vad man ska vara uppmärksam på.
  2. Förhållningsregler till patienten: Ge förhållningsregler muntligt och skrifligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Genomför smittspårning snarast (se sektionen smittspårning nedan). Ofta kan patienten själv informera sina kontakter.
  4. Förhållningsregler till hushållskontakter: Ge särskilda förhållningsregler till personer som patienten bor ihop med (se smittskyddsblad för hushållskontakter).
  5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet av laboratorieverifierade fall. OBS: Ange smittland.

Lathund inklusive smittspårning

Lathund för behandlande läkares ansvar vid nyupptäckt fall av covid-19

Sammanställning av åtgärder för behandlande läkare.

Smittskyddsblad

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2021-04-20. Finns på flera språk. Översättningarna baserar sig i nuläget på bladet från 2020-12-03. Nya översättningar är på väg.

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2021-04-20.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2021-04-20. Översättningarna baserar sig i nuläget på bladet från 2020-12-03. Nya översättningar är på väg.

Smittspårning

Smittspårning ska genomföras snarast och omfatta både samhälls- och vårdkontakter.

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av covid-19

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Coronavirus

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

  • Uppdaterad: 11 december 2020

  • Faktagranskad: 11 december 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm