Till start

Vårdgivarguiden

Hushållskontakter (dvs de personer som indexpatienten bott med under smittsam period) löper stor risk att bli smittade och ska därför få särskilda förhållningsregler utöver den allmänna informationen till kontakter, se smittskyddsblad till hushållskontakter nedan.

Förhållningsreglerna innebär att alla hushållskontakter, även barn, ska stanna hemma minst 7 dagar från indexpatientens provtagningsdatum, om inte mer än 10 dagar redan gått från indexpatientens symtomdebut. De kan arbeta hemifrån eller få undervisning på distans, men ska inte fysiskt gå till arbete, förskola eller skola. De som inte kan arbeta hemma behöver läkarintyg för att kunna ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Se försäkringskassans webbplats.

Får hushållskontakter symtom under inkubationstiden ska de provtas. Detta gäller även barn från och med förskoleklass. Även för de som inte får symtom rekommenderas provtagning med PCR fem dagar efter indexpatientens provtagningsdatum. Detta gäller vuxna och barn från och med förskoleklass. Om prov tas måste svar inväntas innan personen kan återgå till arbete/skola. Om detta prov är negativt och personen senare utvecklar symtom behöver nytt prov tas.

Givna förhållningsregler till hushållskontakter och eventuella skrivna intyg för smittbärarpenning behöver dokumenteras i hushållskontakternas respektive journaler.

OBS! Om indexpatienten har smittats utomlands är det extra viktigt att hushållskontakterna tar ett PCR-prov dag 5 (räknat från indexpatientens provtagningsdatum) även om de inte har några symtom, och att de stannar hemma i väntan på provsvar. 

Förhållningsregler enligt ovan ska ej ges till hushållskontakter som de senaste sex månaderna haft PCR-bekräftad covid-19 eller inom sex månader från infektionstillfället om hushållskontakten haft antikroppar påvisade med av regionen rekommenderad metod. Provtagning rekommenderas inte för hushållskontakter som haft covid-19 senaste halvåret, inte heller vid lindriga symtom. De ska dock uppmanas att stanna hemma vid nytillkomna symtom, tills de känner sig friska och varit feberfria i minst ett dygn. Om symtomen gör att hushållskontakten behöver söka vård tas prov vid behov utifrån medicinsk bedömning.

Förhållningsregler till hushållskontakter ska däremot ges även om hushållskontakten är vaccinerad mot covid-19. De behöver också provtas enligt ovan. Det gäller även personer som arbetar inom vård och omsorg.

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2021-11-24. Aktuella översättningar grundas på föregående version från juni 2021. Nya översättningar är under framtagande.

  • Uppdaterad: 24 november 2021

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm