Till start

Vårdgivarguiden

Den här informationen riktar sig till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19. Behandlande läkare har redan den formella kompetensen att smittspåra men rekommenderas att gå utbildningen om man vill lära sig mer kring smittspårning och smittskyddslagen. För övriga yrkeskategorier krävs att man får en särskild kompetens att smittspåra covid-19. I Region Stockholm innebär det att man gör följande tre moment.

Moment 1 - Webbutbildning i smittspårning

Moment 1 består i att slutföra Folkhälsomyndighetens webbutbildning i smittspårningens grunder.

Beroende på förkunskaper tar utbildningen ungefär 1,5 timme att genomföra. Utbildningen är en vidareutveckling av den webbutbildning som funnits tillgänglig i Region Stockholm sedan 2019. Även om man gått den tidigare utbildningen rekommenderas att man gör den nya då det tillkommit information om samhällsfarliga sjukdomar och hur man smittspårar covid-19.

Moment 2 - Läs riktlinjer och PM

Moment 2 består i att du ska läsa de aktuella riktlinjer och PM som finns för din verksamhet.

Gör en avstämning med din verksamhetschef gällande vilka områden som kan bli aktuella att smittspåra utifrån er verksamhet. Grunden är att samtliga som ska smittspåra covid-19 behöver vara insatta i hur smittspårning av hushållskontakter och samhällskontakter går till. Övriga områden beror på vilken verksamhet man bedriver och vilka områden man kommer i kontakt med. Till exempel öppenvård, slutenvård, SÄBO, hemtjänst, eller LSS-boende.

(ALLA) - Läs följande på sidan om handläggning av nyupptäckt fall

  • Lathund för behandlande läkares ansvar vid nyupptäckt fall av covid-19
  • Smittskyddsblad – patientinformation
  • Smittskyddsblad – läkarinformation
  • Smittskyddsblad – patientinformation till hushållskontakter

(ALLA) - Läs följande på sidan om smittspårning

  • Den inledande texten inklusive de två länkarna till 1177 gällande positivt provsvar och information till kontakter
  • Sektionen "Arbetsplatser, skolor, fritidsaktiviteter med mera" - texten samt det länkade informationsbrevet till chefer, rektorer, lagledare med flera

(ALLA) - Läs sidan om smittspårning av hushållskontakter

Information att läsa utifrån din verksamhet

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning och prehospital vård.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Flödesschema för provtagning och smittspårning av misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom hemtjänst.

Observera att smittspårning av covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO) görs av läkarorganisationen som är knuten till det SÄBO tillsammans med regionens smittspårningsteam för SÄBO.

Moment 3 - Aktivera nyhetsprenumeration

Moment 3 består i att aktivera en prenumeration på Smittskydd Stockholm och Vårdgivarguidens nyheter. Detta är ej ett krav, men rekommenderas.

Då riktlinjer kan ändras snabbt så rekommenderar vi er att prenumerera på Smittskydd Stockholm och Vårdgivarguidens nyheter för att enklast ta del av de senaste bestämmelserna. Som en grund väljer du lämpligtvis nyhetskategorierna ”Smittskydd” och de som rör ”Covid-19”.

När du slutfört momenten

När du slutfört de tre momenten stämmer du av med din verksamhetschef eller motsvarande, som formellt får avgöra att du har den särskilda kompetensen att smittspåra covid-19 i region Stockholm.

Övriga sjukdomar

Det är viktigt att poängtera att ovanstående upplägg endast gäller smittspårning av covid-19. För att få den särskilda kompetensen att smittspåra övriga sjukdomar i smittskyddslagen behövs ytterligare utbildning.

  • Uppdaterad: 20 september 2021

  • Faktagranskad: 29 januari 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Björn Andersson, Smittskydd Stockholm