Brödsmule-navigation

Inspelad sammanställning av den enkäten som Smittskydd Stockholm skickade ut under påskhelgen 2020 till verksamhetschefer på Särskilda boenden för äldre (SÄBO). Syftet med enkäten var att snabbt få en lägesbild över de utmaningar som fanns kring arbetet med covid-19 inom SÄBO i Stockholms län. Sammanställningen presenterades för verksamheterna på digitala möten den 4 och 5 maj samt föredrogs på Folkhälsomyndighetens pressträff den 4 maj. Resultaten publicerades även på Smittskydd Stockholms webbplats samma dag. Det här är en inspelning av presentationen som gjorts i efterhand och innehåller förtydligande av sammanställningen. Syftet med presentationen är att underlätta för mottagaren att förstå resultaten i enkäten. Det är samma bilder i den inspelade presentationen som i den tidigare publicerade sammanställningen.


Publicerade nyheter