Brödsmule-navigation

Observera att diagnostik av covid-19 inte får fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som t. ex lungemboli och sepsis.

Anledning till provtagning

  • Personer med symtom som påminner om covid-19.
  • Inför inflytt till SÄBO; screening av symtomfri person som inte tidigare har testats positivt, läs mer på sidan för kommunal verksamhet.
  • Vid smittspårning av nyupptäckt fall på SÄBO; symtomfri exponerad personal och boende på samma enhet som inte tidigare testats positivt, läs mer på sidan om smittspårning på SÄBO.

Nationella rekommendationer

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.