Brödsmule-navigation

Observera att diagnostik av covid-19 inte får fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som t. ex lungemboli och sepsis.

Anledning till provtagning av patienter: klinisk bild

Personer med symtom som påminner om covid-19 och

  • har en sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.
  • behöver vård på sjukhus även om anledningen till vård är en annan än de symtomen.
  • flyttar in på, eller bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO), LSS-boenden eller socialpsykiatriska boenden.
  • I förlossningsvården provtas alltid födande förälder som har luftvägssymtom/feber.
  • I öppenvården sker provtagning enligt rutin nedan.

Ytterligare anledning till provtagning

Screening av person som inte tidigare har testats positivt inför inflytt till SÄBO, läs mer på sidan för kommunal verksamhet.

Nationella rekommendationer

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.