Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Två av de viktigaste principerna för det fortsatta smittskyddsarbetet inom SÄBO är:

  • att vara frikostig med provtagning även vid lindriga symtom
  • att personal vid allra minsta symtom inte är på arbetsplatsen.

Hela riktlinjen

Riktlinje för covid-19 inom SÄBO

Riktlinjen är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm.

Bakgrund

Bakgrund

Information om inkubationstid, symtom, smittsamhet och smittvägar.

Förebygga smittspridning

Förebygga smittspridning

Information hur ni i er verksamhet bäst förebygger smittspridning.

Provtagning med PCR

Provtagning med PCR

Beskriver rutiner för provtagning med PCR.

Smittspårning

Smittspårning

Smittspårning ska göras kring nyupptäckta fall av covid-19. Smittspårning omfattar patienter, personal och i vissa fall även anhöriga.

Smittspårningslista för exponerade patienter

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Smittspårningslista för exponerad personal

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Smittspårningslista för övriga kontakter

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Sammanställning smittspårning

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Smittfrihet

Smittfrihet

När anses personal och patienter vara smittfria.

Vårdrutiner

Vårdrutiner

Basala hygienrutiner och klädregler ska tillämpas med tillägg av visir eller munskydd som en generell rutin vid alla ansiktsnära vård-och omsorgsmoment, detta som ett extra skydd för patienten. I avsnittet beskrivs även rutin för vård efter inflyttning, efter exponering och vid vård av misstänkt eller konstaterat fall.

Vårdhygieniska förutsättningar

Vårdhygieniska förutsättningar i verksamheten

Rutiner för rengöring och desinfektion, hantering av kroppsvätskor, tvätt och avfall.

Vid besök på SÄBO

Informationsmaterial

Besök på SÄBO – informationsblad

Informationsblad att skicka till närstående inför besök och/eller ge i handen vid besöket för att vägleda närstående att följa riktlinjerna för säkra besök vid SÄBO.

Besök på SÄBO – affisch

Affisch att sätta upp vid entré, hiss och ingångar till olika delar av verksamheten för att vägleda närstående att följa riktlinjerna för säkra besök vid SÄBO.

Besök på SÄBO – affisch

Affisch att sätta upp inne i verksamheten för att vägleda närstående att följa riktlinjerna för säkra besök vid SÄBO.

Smittskyddsblad

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2021-06-17.

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2021-06-17. Finns på flera språk.

Länkar och definitioner

Kartläggning av covid-19 på SÄBO i Stockholms län

Inspelad sammanställning av den enkät om covid-19 som Smittskydd Stockholm skickade ut under påskhelgen 2020 till särskilda boenden för äldre.

  • Uppdaterad: 5 maj 2021

  • Faktagranskad: 21 september 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Ivonne Camaroni, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm