Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Två av de viktigaste principerna för det fortsatta smittskyddsarbetet inom SÄBO är:

  • att vara frikostig med provtagning även vid lindriga symtom
  • att personal vid allra minsta symtom inte är på arbetsplatsen.

Hela riktlinjen

Riktlinje för covid-19 inom SÄBO

Riktlinjen är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm.

Bakgrund

Bakgrund

Information om inkubationstid, symtom, smittsamhet och smittvägar.

Förebygga smittspridning

Förebygga smittspridning

Information hur ni i er verksamhet bäst förebygger smittspridning.

Provtagning med PCR

Provtagning med PCR

Beskriver rutiner för provtagning med PCR.

Smittspårning

Smittspårning

Smittspårning ska göras kring nyupptäckta fall av covid-19. Smittspårning omfattar patienter, personal och i vissa fall även anhöriga.

Smittspårningslista för exponerade patienter

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Smittspårningslista för exponerad personal

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Smittspårningslista för övriga kontakter

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Sammanställning smittspårning

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Smittfrihet

Smittfrihet

När anses personal och patienter vara smittfria.

Vårdrutiner

Vårdrutiner

Basala hygienrutiner och klädregler ska tillämpas med tillägg av visir eller munskydd som en generell rutin vid alla ansiktsnära vård-och omsorgsmoment, detta som ett extra skydd för patienten. I avsnittet beskrivs även rutin för vård efter inflyttning, efter exponering och vid vård av misstänkt eller konstaterat fall.

Vårdhygieniska förutsättningar

Vårdhygieniska förutsättningar i verksamheten

Rutiner för rengöring och desinfektion, hantering av kroppsvätskor, tvätt och avfall.

Vid besök på SÄBO

Observera att nedanstående två dokument reviderades 1 oktober 2020.

Smittskyddsblad

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2020-10-20.

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2020-10-14. Finns på flera språk.

Länkar och definitioner