Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På vardagar kan provtagningen på LSS och socialpsykiatriska boenden utföras av SLSOs smittspårningsteams mobila enhet som då skriver ut etiketter, provtar och transporterar prov till laboratoriet. Detta gäller provtagning av symptomatisk omsorgstagare och ordination görs av husläkare som lägger in ordination i TakeCare.

Kontakt

SLSOs smittspårningsenhet

Återuppringning sker vardagar.

Provtagningsmaterial beställs ordinarie vägar eller via Karolinska Universitetslaboratoriets webbshop.

  • Uppdaterad: 18 februari 2022

  • Faktagranskad: 18 februari 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm