Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholm finns mobila enheter som genomför provtagning med PCR av personer med symtom på covid-19 inom SÄBO, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden. Provtagningen samordnas av Stockholms läns sjukvårdsområdes smittspårningsenhet.

Kontakt

SLSOs smittspårningsenhet

Återuppringning sker vardagar och helger.

Ordination

SÄBO-läkare eller husläkare (för LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden) lägger in ordination i TakeCare.

För LSS och socialpsykiatriska boenden kan SLSOs smittspårningsenhet även ordinera provet i TakeCare under helger om husläkare/vårdcentral inte är tillgänglig.

Praktiskt genomförande

Om provtagning kan utföras av sjuksköterska på boendet levererar Smittspårningsteamet etiketter för märkning av prov och transporterar prov till laboratoriet.

Provtagningen kan även utföras av SLSOs smittspårningsteams mobila enhet som då skriver ut etiketter, provtar och transporterar prov till laboratoriet, vardagar och helg.

Provtagningsmaterial beställs ordinarie vägar eller via Karolinska Universitetslaboratoriets webbshop.

  • Uppdaterad: 1 december 2020

  • Faktagranskad: 1 december 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Ivonne Camaroni, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm