Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Från och med den 1 juli 2020 upphävs tidigare föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9) och ersätts av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Enligt den nya lagen är det nu kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsynsansvar och som kan besluta om föreläggande eller förbud mot en verksamhet som inte följer lagstadgade åtgärder för att förhindra smittspridning bland besökare. Kommunerna kan vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

  • Uppdaterad: 29 september 2021

  • Faktagranskad: 26 oktober 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Peter Gröön, Landstingsjurist, Smittskydd Stockholm