Till start

Vårdgivarguiden

På denna sida samlas aktuell statistik från Smittskydd Stockholm avseende covid-19 i Region Stockholm.

Statistik över antalet fall

Denna statistik uppdateras en gång per vecka.

Covid-19 – statistik till och med 2021-04-18, Region Stockholm

217 391 fall av covid-19 har anmälts till och med 2021-04-18.

Statistik, antal utförda analyser

Denna statistik innehåller antalet utförda analyser per vecka för de laboratorier som utför diagnostik för covid-19 i Stockholm och rapporterat det till Smittskydd Stockholm. Statistiken uppdateras en gång per vecka.

Covid-19 – statistik, antal utförda analyser, Region Stockholm

1 639 369 analyser har utförts vid de rapporterande laboratorierna till och med 2021-04-18.

Statistik över covid-19-fall per kommun/stadsdel

Statistik för fall av covid-19 per kommun/stadsdel finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och uppdateras varje torsdag. Det finns även bilder inlagda i veckostatistiken ovan, se bild 10 och 11 under ”statistik över antalet fall”.

Vaccinationsstatistik

  • Uppdaterad: 17 mars 2021

  • Faktagranskad: 10 december 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm