På denna sida samlas aktuell statistik från Smittskydd Stockholm avseende covid-19 i Region Stockholm. Även länkar visas till publicerade nyheter med viss typ av statistik för covid-19, Region Stockholm.

Statistik över antalet fall

Denna statistik uppdateras dagligen vardagar.

Statistik, avlidna

Denna statistik innehåller vissa ytterligare bilder, uppdateras en gång per vecka.

Statistik över covid-19-fall per kommun/stadsdel

Se länkar till publicerad statistik.

Antal fall av covid-19 per kommun