Till start

Vårdgivarguiden

På denna sida samlas aktuell statistik från Smittskydd Stockholm avseende covid-19 i Region Stockholm. Även länkar visas till publicerade nyheter med viss typ av statistik för covid-19, Region Stockholm.

Statistik över antalet fall

Denna statistik uppdateras en gång per vecka.

Covid-19 – statistik till och med 2021-01-17, Region Stockholm

131 450 fall av covid-19 har anmälts till och med 2021-01-17.

Statistik, antal utförda analyser

Denna statistik innehåller antalet utförda analyser per vecka för de laboratorier som utför diagnostik för covid-19 i Stockholm och rapporterat det till Smittskydd Stockholm. Statistiken uppdateras en gång per vecka.

Covid-19 – statistik, antal utförda analyser, Region Stockholm

1 000 769 analyser har utförts vid de rapporterande laboratorierna till och med 2021-01-17.

Statistik över covid-19-fall per kommun/stadsdel

Från 11/6 finns statistik för fall av covid-19 per kommun/stadsdel på Folkhälsomyndighetens webbplats och uppdateras varje torsdag. Det finns även bilder inlagda i veckostatistiken ovan, se bild 9 och 10 under ”statistik över antalet fall”.

 

Coronavirus (covid-19)

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

  • Uppdaterad: 10 december 2020
  • Faktagranskad: 10 december 2020
  • Redaktör: Tomas Wahl
  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm