På denna sida samlas aktuell statistik från Smittskydd Stockholm avseende covid-19 i Region Stockholm. Även länkar visas till publicerade nyheter med viss typ av statistik för covid-19, Region Stockholm.

Statistik över antalet fall

Denna statistik uppdateras en gång per vecka.

Statistik, avlidna

Denna statistik ingår från och med vecka 26 i "Statistik över antalet fall" ovan.

Statistik, antal utförda analyser

Denna statistik innehåller antalet utförda analyser per vecka för de laboratorier som utför diagnostik för covid-19 i Stockholm och rapporterat det till Smittskydd Stockholm. Statistiken uppdateras en gång per vecka.

Statistik över covid-19-fall per kommun/stadsdel

Se länkar till publicerad statistik. Från 11/6 finns statistik för fall av covid-19 per kommun/stadsdel på Folkhälsomyndighetens webbplats och uppdateras varje torsdag. 

2 juni: Antal smittade och avlidna per kommun/stadsdel

02 juni, 2020

Smittskydd Stockholm rapporterar veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde. Då provtagningen nu har ökat syns också en ökning i antalet konstaterat smittade.

Antal fall av covid-19 per kommun