Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD) ingår inte i smittskyddslagen men är anmälningspliktig enligt lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Anmälan görs företrädesvis i Sminet (välj Övrig sjukdom), alternativt via telefon till Folkhälsomyndighetens kundtjänst.

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomskriterier

vCJD-fall förutsätter progredierande neuropsykiatrisk sjukdom under mer än 6 månader där alternativa differentialdiagnoser, tidigare exposition för tänkbar iatrogen smitta och familjär prionsjukdom uteslutits.

Misstänkt fall

Förutsättningar enligt ovan

+ klinisk bild förenlig med diagnosen

+ uteslutande av EEG förändringar som vid sporadisk CJD

+ typiska förändringar påvisade med bildteknik (ex. MRT)

eller

förutsättningar enligt ovan

+ positiv tonsillbiopsi

Bekräftat fall

Progredierande neuropsykiatrisk sjukdom

och

post mortem neuropatologiskt verifierat fall

Vårdhygieniska rekommendationer

Vård av patient med misstänkt/konstaterad CJD. Svensk förening för vårdhygien.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 15 januari 2024

  • Faktagranskad: 15 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen