Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer som är 65 år eller äldre (födda 1956 eller tidigare), samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation). Influensavaccination erbjuds dessutom till gravida.

Säsongens vaccinationsstart blir tisdagen den 9 november. Då kan riskgrupper - personer som är födda 1956 eller tidigare och medicinska riskgrupper födda senare än 1956 - vaccinera sig kostnadsfritt. Knappt två veckor senare, måndagen den 22 november, öppnar vaccinationen för vård och omsorgspersonal. Personalvaccinationen bekostas av arbetsgivaren och det är upp till den enskilde arbetsgivaren hur vaccinationerna organiseras.

Under hela perioden erbjuds personer som är födda 1956 eller tidigare samt yngre personer som har vissa kroniska sjukdomar också kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.

Smittskyddsläkaren informerar regelbundet vaccinatörer om den kommande vaccinationsperioden.

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar om säsongens influensa- och pneumokockvaccination.

Vaccination för vård- och omsorgspersonal

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupperna ska vaccinera sig mot influensa.

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar i förhållande till all personal, oavsett om den enskilde arbetstagaren är vaccinerad eller inte. Det innebär att arbetsgivaren ska kontinuerligt genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen. Både arbetsgivare och arbetstagare har dessutom ett ansvar att säkerställa största möjliga skydd mot smittspridning för varje patient och omsorgstagare.

Den vård- och omsorgspersonal som arbetar regelbundet nära patienter som har ökad risk att bli svårt sjuka av influensa bör vaccinera sig och är prioriterade för vaccination först efter att riskgrupper har vaccinerats och under vecka 47- 48. Kostnaden för vaccination av personal ska arbetsgivaren stå för.

Smittsäker vaccination

Även under den kommande vaccinationsperioden ska vaccinationer genomföras smittsäkert. Det blir extra viktigt att vaccinatörer förbereder verksamheten så att den sker på ett smittsäkert sätt. Detta kan kräva anpassningar av kallelser, tidbokningar, organisation, patientflöden i lokaler med mera.

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.

Grupper som rekommenderas vaccination

Rekommenderade vacciner

Rekommenderade influensavaccin för säsong 2021-2022 är Vaxigrip Tetra med varunummer 527182 vilket är vaccin i förfylld spruta utan nål. Observera att i varje förpackning ligger det tio förfyllda sprutor. För ett smittsäkert arbete ska kanyler med integrerad skyddsfunktion beställas separat från Medicarrier. Vi rekommenderar COR371 Injektionskanyl säkerhetskanyl EasyPoint 23G x 25mm eller 91969 Injektionskanyl säkerhetskanyl 23G 25 mm blå.

Kom ihåg att beställa vaccin i god tid och enbart motsvarande behovet för riskgruppsvaccineringen just nu. Tänk på att vård- och omsorgspersonal vaccineras först efter riskpatienterna och från vecka 47.

Leveranserna av vaccin sker mellan kl 8-17, var därför förberedd att ta emot vaccinet som omgående ska förvaras i kyl. Kom ihåg att transportlådorna (frigolitlådor, backar, kylsköldar etc) ingår i ett retursystem – Glöm inte att skicka tillbaka dem.

Fluenz Tetra med varunummer 551586 (0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack) rekommenderas för barn i riskgrupp 2–6 år. Observera att Fluenz Tetra kommer att vara tillgänglig i två batcher där den första är tillgänglig från v42/v43 med hållbarhet till 2022-01-17 och den andra batchen är tillgänglig för beställningar gjorda efter den 6 december med hållbarhet till 2022-02-21.  

Region Stockholm har även köpt in högdosvaccinet Fluzone High-Dose. Detta vaccin kommer enbart att erbjudas personer över 65 år på särskilt boende för äldre och inom hemsjukvård. Läkarorganisationer på särskilda boenden i Region Stockholm samt husläkarmottagningar som har patienter inom hemsjukvård får information om särskild beställningsrutin för högdosvaccinet.

När det gäller pneumokockvaccin rekommenderas Pneumovax till personer med ökad risk för pneumokocksjukdom, till barn äldre än 5 år och till vuxna. Prevenar 13 följt av Pneumovax rekommenderas till barn och vuxna med mycket hög risk för pneumokocksjukdom, till exempel patienter med nedsatt mjältfunktion eller gravt nedsatt immunförsvar.

Kombination av vacciner

Insatsen i höst (2021) bör till en början styras av behovet av påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för specificerade grupper som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Vid de tillfällen där samtidig administration medges, kan det ske enligt följande:

 • Vaccination mot covid-19 och standarddos influensavaccin kan ges vid samma tillfälle (olika lokaler av kroppen).
 • Vaccination mot covid-19 och högdos influensavaccin separeras minst 7 dagar.
 • Vaccination mot covid-19 och pneumokocker separeras minst 7 dagar.
 • Pneumokockvaccin (Pneumovax23 / Prevenar 13) kan kombineras med högdosvaccin mot säsongsinfluensa.
 • Gravida kan erbjudas covid-19-vaccin och standarddos av influensavaccin vid samma tillfälle (olika lokaler av kroppen).
 • För barn rekommenderas generellt att man separerar covid-19 vaccinationer från andra vacciner, men i enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, det får då avgöras av behandlande läkare.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vårdvalet omfattar två vaccinationsprogram: säsongsinfluensa och pneumokocker. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Ersättning till vaccinatörer

All ersättning sker via Vaccinera och utbetalas den 23.e månaden efter att vaccineringen registrerats och signerats i Vaccinera.

Signering av såväl ordination som administration ska ske senast 30 dagar efter registrerad vaccination för att ersättning ska utbetalas.

Följande vacciner ersätts per given vaccination inklusive kostnaden för vaccinet.

 • Vaxigrip Tetra 115:-  för personer födda 1956 eller tidigare
 • Vaxigrip Tetra  125:- för riskgrupper födda 1957 eller senare
 • Pneumovax  310:-
 • Prevenar13 602:-
 • Fluenz Tetra (endast barn) 310:-
 • Fluzone HD (endast till patienter fyllda 65 år på SÄBO samt inom hemsjukvården) 313:-

Hälsodeklaration

Används vid vaccination mot influensa och pneumokocker. Finns på flera språk. Du väljer vilket språk du vill läsa/ladda ner i övre högra hörnet.

Används vid vaccination mot influensa och pneumokocker. Finns på flera språk. Du väljer vilket språk du vill läsa/ladda ner i övre högra hörnet.

Medicinsk information

Information om vacciner och dosering.

Riktlinjer från Smittskydd Stockholm och Expertgruppen läkemedel för vaccination.

Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen.

Kunskapsöversikten är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Faktablad om influensavaccination som är riktat till gravida kvinnor. Finns på svenska och engelska, samt även översatt av Smittskydd Stockholm till åtta övriga språk.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med eTjänstekort.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för avtals- eller ersättningsfrågor.

Information om influensakampanjen

Säsongens kampanj 

Annonser kommer att finnas i Mitt i-tidningar och andra lokala tidningar under fem veckor. Annonser kommer också finnas i sociala medier och på webbsidor under hela vaccinationsperioden. Invånare som registrerat sig i sms-tjänsten för påminnelse har fått sms och kommer påminnas vid upprepade tillfällen.

På 1177.se kan invånarna läsa allt om influensavaccination och välja var de vill vaccinera sig. Det är viktigt att du som vaccinatör ser till att informationen är rätt på ert kontaktkort så att det är tydligt när man kan vaccinera sig, var mottagningen ligger och hur man bokar tid.

Beställning av väntrumsaffischer 

Det finns två affischer att beställa som informerar om att ni erbjuder vaccination. Den ena affischen vänder sig till riskgrupper och informerar om att det är kostnadsfritt för dem att vaccinera från 9 november till 28 februari. Den andra affischen innehåller ett allmänt erbjudande om vaccination och kan sitta uppe hela vaccinationsperioden.

Affischen går att beställa i A3-format via denna länk. Klicka på knappen Beställ uppe till höger. Den går även att skriva ut i A4-format.

Affischen går att beställa i A3-format via denna länk. Klicka på knappen Beställ uppe till höger. Den går även att skriva ut i A4-format.

Kontinuerlig information 

De medicinska riskgrupperna har regelbunden vårdkontakt och det är viktigt att vårdgivare rekommenderar influensavaccination vid dessa.

Det finns en sms-tjänst för påminnelse som innebär att invånare kan anmäla sig för att få ett sms när vaccinationsperioden startar. Ordet VACCINATION skickas då till 720 80. Om ordet HÄR skickas till samma nummer kommer förslag på närmaste vaccinationsmottagning. 

Hitta vaccinatör

Invånare som söker en vaccinatör kan göra det via 1177.se.

Fördjupning

Nyheter

 • Uppdaterad: 9 november 2021

 • Faktagranskad: 15 oktober 2021

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm