Brödsmule-navigation

Personer som är 65 år eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida, erbjuds varje år kostnadsfri vaccination mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation).

Årets vaccinationskampanj startar den 3 november och avslutas den 28 februari 2021. Under den perioden kan personer, som är folkbokförda i Stockholm och som tillhör riskgrupperna, vaccinera sig utan kostnad. Målsättningen är att öka vaccinationsgraden hos riskgrupperna.

Tillgängligheten och förberedelser måste planeras denna säsong

Med anledning av Covid-19 utbrottet under året kommer kampanjen denna säsong att på flera sätt bli annorlunda. Ökade krav ställs på förberedelser för att underlätta samt att hindra smittspridning i samband med själva vaccinationen. Efterfrågan bland allmänheten förväntas öka då riskgrupperna i stort sammanfaller för säsongsinfluensa som Covid-19.

Influensavaccination under pandemi

Det blir extra viktigt att vaccinatörer förbereder verksamheten så att den sker på ett smittsäkert sätt. Detta kan kräva anpassningar av kallelser, tidbokningar, organisation, patientflöden i lokaler med mera. Läs mer om detta nedan:

Målgrupper

Information till invånare

Personer i de medicinska riskgrupperna har ofta regelbundna vårdkontakter och vårdgivare har då möjlighet att informera om influensavaccination. I samband med vaccinationsperioden genomförs årligen en kampanj för att stimulera till ökad vaccinationsgrad.

Säsongens kampanj

Arbete pågår med säsongens kampanj.

Kontinuerlig information

De medicinska riskgrupperna har regelbunden vårdkontakt och det är viktigt att vårdgivare rekommenderar influensavaccination vid dessa. Som stöd kommer en folder att tas fram för att dela ut till patienter.

Det finns en sms-tjänst för påminnelse som innebär att invånare kan anmäla sig för att få ett sms när vaccinationsperioden startar. Ordet VACCINATION skickas då till 720 80. Om ordet HÄR skickas till samma nummer kommer förslag på närmaste vaccinationsmottagning. Det finns lappar med information om sms-tjänsten att dela ut till patienter.

Beställa material

Du som vårdgivare uppmuntras att rekommendera influensavaccination till patienter i de medicinska riskgrupperna och personer över 65 år vid vårdkontakter året om. Beställ gärna informationsmaterialet nedan och dela ut till personer över 65 år. Ett informationsmaterial för de medicinska målgrupperna håller på att tas fram.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vaccination - Vårdval Stockholm

Vårdvalet omfattar två vaccinationsprogram: säsongsinfluensa och pneumokocker. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Hälsodeklaration

Hälsodeklaration för barn

Används vid vaccination mot influensa och pneumokocker. Finns på flera språk. Du väljer vilket språk du vill läsa/ladda ner i övre högra hörnet.

Hälsodeklaration för vuxna

Används vid vaccination mot influensa och pneumokocker. Finns på flera språk. Du väljer vilket språk du vill läsa/ladda ner i övre högra hörnet.

Medicinsk information

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med eTjänstekort.

Beställning av vacciner

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för avtals- eller ersättningsfrågor.

Frågor från invånarna

Invånare som söker en vaccinatör kan hitta en på kampanjsidan eller direkt via:

Fördjupning