Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer som är 65 år eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar erbjuds varje år kostnadsfri vaccination mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation). Influensavaccination erbjuds dessutom till gravida.

Årets vaccinationskampanj startar den 9 november och avslutas den 28 februari 2022. Under den perioden kan personer, som är folkbokförda i Stockholm och som tillhör riskgrupperna, vaccinera sig utan kostnad. Dessa grupper har förtur till vaccination.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupperna ska vaccinera sig mot influensa.

Smittskyddsläkaren informerar om influensavaccination

Smittskyddsläkaren informerar regelbundet vaccinatörer om den kommande vaccinationsperioden.

Influensavaccination under pandemi

Det är extra viktigt under pandemin att vaccinatörer förbereder verksamheten så att den sker på ett smittsäkert sätt. Detta kan kräva anpassningar av kallelser, tidbokningar, organisation, patientflöden i lokaler med mera. Läs mer om detta nedan:

Smittförebyggande vård under pandemin

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.

Vaccination för vård- och omsorgspersonal

Det är ett arbetsgivaransvar att säkerställa att vård- och omsorgspersonal har genomgått de vaccinationer som krävs för det vård- och omsorgsarbete som bedrivs. Kostnaden för vaccination av personal ska arbetsgivaren stå för.

Kontinuerlig information

De medicinska riskgrupperna har regelbunden vårdkontakt och det är viktigt att vårdgivare rekommenderar influensavaccination vid dessa. Det är också bra om invånare som är födda 1956 eller tidigare vid vårdkontakter rekommenderas att vaccinera sig mot influensa när det är dags.

Det finns en sms-tjänst för påminnelse som innebär att invånare kan anmäla sig för att få ett sms när vaccinationsperioden startar. Ordet VACCINATION skickas då till 720 80. Om ordet HÄR skickas till samma nummer kommer förslag på närmaste vaccinationsmottagning. Det finns lappar med information om sms-tjänsten att dela ut till patienter.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vaccination - Vårdval Stockholm

Vårdvalet omfattar två vaccinationsprogram: säsongsinfluensa och pneumokocker. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Elektronisk blankett för registrering/ändring av uppgifter

Den/de enheter som ska utföra vaccination måste finnas med i rapporterings- och journalsystemet Vaccinera. Enheter registrerar sig och ändrar uppgifter via den elektroniska blanketten.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med eTjänstekort.

Beställning av vacciner

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för avtals- eller ersättningsfrågor.

Frågor från invånarna

Invånare som söker en vaccinatör kan göra det via 1177.se.

Fördjupning

  • Uppdaterad: 30 juni 2021

  • Faktagranskad: 1 september 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm