Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer som är 65 år eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar erbjuds varje år kostnadsfri vaccination mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation). Influensavaccination erbjuds dessutom till gravida.

Årets vaccinationskampanj startar den 3 november och avslutas den 28 februari 2021. Under den perioden kan personer, som är folkbokförda i Stockholm och som tillhör riskgrupperna, vaccinera sig utan kostnad. Dessa grupper har förtur till vaccination. Målsättningen är att öka vaccinationsgraden hos riskgrupperna.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupperna ska vaccinera sig mot influensa.

Vaccination för vård- och omsorgspersonal

Det är ett arbetsgivaransvar att säkerställa att vård- och omsorgspersonal har genomgått de vaccinationer som krävs för det vård- och omsorgsarbete som bedrivs. Den vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter som har ökad risk att bli svårt sjuka av influensa bör vaccinera sig och är tillsammans med riskgrupperna prioriterade för vaccination under november. Kostnaden för vaccination av personal ska arbetsgivaren stå för.

Tillgängligheten och förberedelser måste planeras denna säsong

Med anledning av Covid-19 utbrottet under året kommer kampanjen denna säsong att på flera sätt bli annorlunda. Ökade krav ställs på förberedelser för att underlätta samt att hindra smittspridning i samband med själva vaccinationen. Efterfrågan bland allmänheten förväntas öka då riskgrupperna i stort sammanfaller för säsongsinfluensa som Covid-19.

Influensavaccination under pandemi

Det blir extra viktigt att vaccinatörer förbereder verksamheten så att den sker på ett smittsäkert sätt. Detta kan kräva anpassningar av kallelser, tidbokningar, organisation, patientflöden i lokaler med mera. Läs mer om detta nedan:

Influensavaccination under pandemin

Råd och rekommendationer inför planering av influensavaccinationen 2020/2021.

Influensa- och pneumokockvaccination

Information om influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen 2020/2021.

Frågor och svar om influensa- och pneumokockvaccination 2020/21

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar om säsongens influensa- och pneumokockvaccination.

Grupper som rekommenderas vaccination

Vård- och omsorgspersonal rekommenderas influensavaccination

Film där Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, berättar om vilka som prioriteras för vaccination mot säsongsinfluensa och varför det är extra viktigt under pågående pandemi.

Rekommenderade vacciner

Rekommenderade influensavaccin för säsong 2020-2021 är Vaxigrip Tetra med varunummer 527182 vilket är vaccin utan nål. Observera att i varje förpackning ligger det tio förfyllda sprutor. För ett smittsäkert arbete ska kanyler med integrerad skyddsfunktion beställas separat från Medicarrier. Leveranserna  av vaccin sker mellan kl 8-17, var därför förberedd att ta emot vaccinet som omgående ska förvaras i kyl. Kom ihåg att transportlådorna (frigolitlådor, backar, kylsköldar etc) ingår i ett retursystem – Glöm inte att skicka tillbaka dem

Fluenz Tetra rekommenderas för barn i riskgrupp 2–6 år.

Region Stockholm har köpt in en mindre mängd av högdosvaccinet Fluzone. Detta vaccin kommer enbart att erbjudas personer över 65 år på särskilt boende för äldre, SÄBO. Läkarorganisationer på särskilda boenden i Region Stockholm har fått information om beställningsrutin.

När det gäller pneumokockvaccin rekommenderas Pneumovax till personer med ökad risk för pneumokocksjukdom, till både barn äldre än 5 år och till vuxna. Prevenar 13 följt av Pneumovax rekommenderas till barn och vuxna med mycket hög risk för pneumokocksjukdom, till exempel patienter med nedsatt mjältfunktion eller gravt nedsatt immunförsvar.

Information till invånare

Årets vaccinationskampanj ska påminna om och lyfta fram vikten av att personer inom riskgrupperna vaccinerar sig mot influensa. Det är kostnadsfritt för dessa grupper och dessutom har de förtur till vaccination under november. Kampanjen startar den 3 november och kommer synas i som annonser i lokalpress, i sociala medier samt som banners på olika webbplatser.

Information till vårdgivare om kampanjen

Information riktad till dig som vårdgivare om årets kampanj. Här finns information om målgrupper, det övergripande budskapet samt var kampanjen kommer synas.

På 1177.se finns en samlingssida där invånare kan läsa mer om vaccination mot säsongsinfluensa.

Väntrumsaffischer

Här finns två ifyllningsbara väntrumsaffischer om vaccination mot influensa som kan skrivas ut och sättas upp på vaccinationsmottagningen. Den ena är generell och den andra riktar sig till riskgrupperna. Affischerna kan skrivas ut i A3- eller A4-format.

I affischernas vita fält kan ni själva fylla i kortfattat hur vaccinationsprocessen fungerar på er mottagning samt de tider ni erbjuder influensavaccination.

Säsongens kampanj

På 1177.se finns en samlingssida där invånare kan läsa mer om vaccination mot säsongsinfluensa.

Kontinuerlig information

De medicinska riskgrupperna har regelbunden vårdkontakt och det är viktigt att vårdgivare rekommenderar influensavaccination vid dessa. Som stöd kommer en folder att tas fram för att dela ut till patienter.

Det finns en sms-tjänst för påminnelse som innebär att invånare kan anmäla sig för att få ett sms när vaccinationsperioden startar. Ordet VACCINATION skickas då till 720 80. Om ordet HÄR skickas till samma nummer kommer förslag på närmaste vaccinationsmottagning. Det finns lappar med information om sms-tjänsten att dela ut till patienter.

Beställa material

Du som vårdgivare uppmuntras att rekommendera influensavaccination till patienter i de medicinska riskgrupperna och personer över 65 år vid vårdkontakter året om. Beställ gärna informationsmaterialet nedan och dela ut till personer över 65 år. Ett informationsmaterial för de medicinska målgrupperna håller på att tas fram.

Information om influensavaccination för personer över 65 år

Beställningsbar folder med information om influensan.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vaccination - Vårdval Stockholm

Vårdvalet omfattar två vaccinationsprogram: säsongsinfluensa och pneumokocker. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Elektronisk blankett för registrering/ändring av uppgifter

Den/de enheter som ska utföra vaccination måste finnas med i rapporterings- och journalsystemet Vaccinera. Enheter registrerar sig och ändrar uppgifter via den elektroniska blanketten.

Hälsodeklaration

Hälsodeklaration för barn

Används vid vaccination mot influensa och pneumokocker. Finns på flera språk. Du väljer vilket språk du vill läsa/ladda ner i övre högra hörnet.

Hälsodeklaration för vuxna

Används vid vaccination mot influensa och pneumokocker. Finns på flera språk. Du väljer vilket språk du vill läsa/ladda ner i övre högra hörnet.

Medicinsk information

Influensavaccination av barn

Information om vacciner och dosering.

Vaccination vid behandling med orala antikoagulantia

Riktlinjer från Smittskydd Stockholm och Expertgruppen läkemedel för vaccination.

Äggallergi och influensavaccination

Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen.

Vaccination av gravida mot influensa – kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal - Folkhälsomyndigheten

Kunskapsöversikten är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Vaccination mot influensa för dig som är gravid - Folkhälsomyndigheten

Faktablad om influensavaccination som är riktat till gravida kvinnor. Finns på svenska och engelska, samt även översatt av Smittskydd Stockholm till åtta övriga språk.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med eTjänstekort.

Beställning av vacciner

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för avtals- eller ersättningsfrågor.

Frågor från invånarna

Invånare som söker en vaccinatör kan göra det via 1177.se.

Fördjupning

Publicerade nyheter

Ifyllningsbara affischer om vaccination mot säsongsinfluensa

23 oktober, 2020

Affischer där vaccinatörer kan fylla i hur invånare går till väga för att vaccinera sig.

Kampanj påminner om vaccination mot influensa

20 oktober, 2020

Årets vaccinationskampanj ska påminna och lyfta fram vikten av att personer inom riskgrupperna vaccinerar sig mot influensa. Det är kostnadsfritt för dessa grupper och dessutom har de förtur till vaccination under november.

  • Uppdaterad: 2 december 2020

  • Faktagranskad: 1 september 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm