Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Influensavaccinationskampanjen säsongen 2023/24 startar den 7 november 2023 och kommer att pågå fram till den 29 februari 2024. De första två veckorna prioriteras vaccination till personer 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper. Därefter är det dags för vaccination av medarbetare i vård och omsorg.

Som vanligt bjuds vaccinatörer in till webbinarier om influensakampanjen.

Vaccination för vård- och omsorgspersonal

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupper ska vaccinera sig mot influensa.

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar i förhållande till all personal, oavsett om den enskilde arbetstagaren är vaccinerad eller inte. Det innebär att arbetsgivaren kontinuerligt ska genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Både arbetsgivare och arbetstagare har dessutom ett ansvar att säkerställa bästa möjliga skydd mot smittspridning för varje patient och omsorgstagare.

Den vård- och omsorgspersonal som regelbundet arbetar nära patienter som har ökad risk att bli svårt sjuka av influensa bör vaccinera sig. De är prioriterade för vaccination efter att riskgrupper har vaccinerats. Kostnaden för vaccination av personal ska arbetsgivaren stå för.

Grupper som rekommenderas vaccination

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan, pneumokocker, MPR och covid-19 i Stockholms län.

Ersättning till vaccinatörer

All ersättning sker via Vaccinera och utbetalas den 23:e månaden efter att vaccineringen registrerats och signerats i Vaccinera.

Signering av såväl ordination som administration ska ske senast 30 dagar efter registrerad vaccination för att ersättning ska utbetalas.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Medicinsk information

Smittskyddsläkarens och Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationers rekommendation.

Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen.

Kunskapsöversikten är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Fördjupning

Statistik

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 11 juli 2023

  • Faktagranskad: 1 mars 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen