Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot säsongsinfluensa startade den 8 november. Personer som är 65 år eller äldre (födda 1957 eller tidigare), samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa och mot allvarlig sjukdom med pneumokocker (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation). Influensavaccination erbjuds dessutom till gravida (efter graviditetsvecka 12).

Från och med den 14 november erbjuds även patientnära vård- och omsorgspersonal influensavaccin. Personalvaccinationen bekostas av arbetsgivaren och det är upp till den enskilde arbetsgivaren hur vaccinationerna organiseras.

Smittskyddsläkaren informerar regelbundet vaccinatörer om den kommande vaccinationsperioden.

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar om säsongens influensa- och pneumokockvaccination.

Vaccination för vård- och omsorgspersonal

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm rekommenderar att vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupper ska vaccinera sig mot influensa.

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar i förhållande till all personal, oavsett om den enskilde arbetstagaren är vaccinerad eller inte. Det innebär att arbetsgivaren kontinuerligt ska genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Både arbetsgivare och arbetstagare har dessutom ett ansvar att säkerställa bästa möjliga skydd mot smittspridning för varje patient och omsorgstagare.

Den vård- och omsorgspersonal som regelbundet arbetar nära patienter som har ökad risk att bli svårt sjuka av influensa bör vaccinera sig. De är prioriterade för vaccination efter att riskgrupper har vaccinerats. Personalvaccinationer kan påbörjas först den 22 november.  Kostnaden för vaccination av personal ska arbetsgivaren stå för.

Smittsäker vaccination

Vaccinationer ska genomföras på smittsäkert sätt. Detta kan kräva anpassningar av kallelser, tidbokningar, organisation, patientflöden i lokaler med mera.

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.

Grupper som rekommenderas vaccination

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Rekommenderade vacciner

Rekommenderade influensavaccin för säsong 2022–2023 är Vaxigrip Tetra med varunummer 527182 vilket är vaccin i förfylld spruta utan nål. Observera att i varje förpackning ligger det tio förfyllda sprutor. För ett smittsäkert arbete ska kanyler med integrerad skyddsfunktion beställas separat från Medicarrier. Vi rekommenderar COR371 Injektionskanyl säkerhetskanyl EasyPoint 23G x 25mm eller 91969 Injektionskanyl säkerhetskanyl 23G 25 mm blå.

Kom ihåg att beställa vaccin i god tid och enbart motsvarande behovet för riskgruppsvaccineringen just nu. Tänk på att vård- och omsorgspersonal vaccineras först efter riskpatienterna och från och med den 22 november.

Leveranserna av vaccin sker mellan kl 8 och 17, var därför förberedd att ta emot vaccinet som omgående ska förvaras i kyl. Kom ihåg att transportlådorna (frigolitlådor, backar, kylsköldar etc) ingår i ett retursystem – Glöm inte att skicka tillbaka dem.

Fluenz Tetra med varunummer 551586 (0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack) rekommenderas för barn i riskgrupp 2–6 år.

Region Stockholm har även köpt in Fluad Tetra som är ett förstärkt influensavaccin. Detta vaccin är godkänt från 65 års ålder och kommer enbart att erbjudas personer på särskilt boende för äldre (SÄBO) och inom hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i denna åldersgrupp. Läkarorganisationer på särskilda boenden i Region Stockholm samt husläkarmottagningar som har patienter inom hemsjukvård och ASIH-verksamheter har fått information om särskild beställningsrutin för det förstärkta vaccinet. Frågor om särskild beställningsrutin kan skickas till vardval.vaccination.hsf@regionstockholm.se

När det gäller pneumokockvaccin rekommenderas Pneumovax till personer med ökad risk för pneumokocksjukdom, till barn från 2 års ålder och till vuxna. Tills vidare ges Prevenar 13 följt av Pneumovax till barn och vuxna med mycket hög risk för pneumokocksjukdom, till exempel patienter med nedsatt mjältfunktion, gravt nedsatt immunförsvar eller t.ex. likvorläckage.

Kombination av vacciner

  • Vaccination mot covid-19 och standarddos influensavaccin kan kombineras oberoende av varandra (olika lokaler av kroppen).
  • mRNA-vaccin mot covid-19 kan ges oberoende av det förstärkta influensavaccinet. Däremot ska inte Nuvaxovid ges vid samma tillfälle som det förstärkta influensavaccinet utan det ska gå minst en vecka emellan. Vaccination mot covid-19 och pneumokocker kan ges oberoende av varandra.
  • Vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccin kan ges vid samma tillfälle som ETT annat inaktiverat vaccin.
  • Pneumokockvaccin kan kombineras både med standardvaccin mot influensa och med förstärkt vaccin mot influensa.
  • Gravida kan erbjudas covid-19-vaccin och standarddos av influensavaccin vid samma tillfälle (olika lokaler av kroppen).
  • För barn rekommenderas generellt att man separerar covid-19 vaccinationer från andra vacciner, men i enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, det får då avgöras av behandlande läkare.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Ersättning till vaccinatörer

All ersättning sker via Vaccinera och utbetalas den 23:e månaden efter att vaccineringen registrerats och signerats i Vaccinera.

Signering av såväl ordination som administration ska ske senast 30 dagar efter registrerad vaccination för att ersättning ska utbetalas.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Medicinsk information

Information om vacciner och dosering.

Smittskyddsläkarens och Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationers rekommendation.

Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen.

Kunskapsöversikten är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med eTjänstekort.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för avtals- eller ersättningsfrågor.

Information om influensakampanjen

Säsongens kampanj

Målet är att alla som rekommenderas influensavaccination ska få information om detta vid vårdkontakter under året och att de sedan ska bli påminda när det är dags för vaccination. Nu pågår säsongens påminnelsekampanj.

Du som vårdgivare eller vaccinatör kan beställa väntrumsaffischer nedan. Invånare hittar en kampanjsida på 1177.se. Övriga kampanjinsatser leder invånarna till 1177.se, så det är viktigt att alla vaccinatörer ser över informationen på sina kontaktkort.

I samband med vaccinationsstarten 8 november planeras ett SMS-utskick till personer som är födda 1957 eller tidigare och som registrerat sig i appen Alltid öppet. Annonsering kommer också att göras i TV4, lokala tidningar (Mitt i), sociala medier och andra digitala annonsplatser. Kanalerna är noga utvalda för att nå de grupper som rekommenderas influensavaccination.

Nedan finns filmer och bilder för digital spridning för er som vill bidra till denna viktiga kampanj.

Väntrumsaffischer

Använd gärna affischerna nedan i ert väntrum. Det gäller både för vaccinatörer och andra vårdgivare som vill påminna om influensavaccination. Det finns flera olika varianter att välja på. Affischerna kan beställas i A3-format eller skrivas ut i A4-format. Beställningsknappen hittar du högst upp till höger när du valt material enligt länkarna nedan.

Affisch influensa

Affisch influensa riskgrupper

Affisch influensa och covid

Tvåspråkig flyer

Ena sidan har information på svenska och andra sidan på engelska. Beställningsknappen hittar du högst upp till höger när du klickat på länken nedan. 

Tvåspråkig flyer, influensa och covid

Digitalt material för spridning

Bidra gärna i kampanjen genom att sprida information i era egna digitala kanaler. Materialet riktar sig till de olika målgrupperna och finns på svenska, engelska och arabiska. Det är i format 4:5 och 9:16, och är avsett för användning på sociala medier.

Påminnelse om vaccination inför jul – både covid-19 och influensa

Materialet är i format 4:5, 9:16 och 16:9, och är avsett för användning på sociala medier.

Filmmaterial

Filmer där biträdande smittskyddsläkare Katarina Widgren berättar mer om vaccinationen finns för nedladdning på länkarna nedan. Filmerna är textade på svenska och engelska och finns i format 16:9, 9:16 och 4:5. Materialet är avsett för väntrums-tv och digitala kanaler.

Hitta vaccinatör

Invånare som söker en vaccinatör kan göra det via 1177.se.

Fördjupning

Statistik

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Nyheter

  • Uppdaterad: 12 december 2022

  • Faktagranskad: 4 oktober 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen