Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Årets influensavaccinationsperiod startar den 8 november och sträcker sig som vanligt till sista februari. Som tidigare år kommer riskgrupper och alla över 65 år att prioriteras under de första två veckorna av perioden och därefter kan patientnära vårdpersonal och omsorgspersonal vaccinera sig.

Smittskyddsläkaren informerar regelbundet vaccinatörer om den kommande vaccinationsperioden.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Ersättning till vaccinatörer

All ersättning sker via Vaccinera och utbetalas den 23.e månaden efter att vaccineringen registrerats och signerats i Vaccinera.

Signering av såväl ordination som administration ska ske senast 30 dagar efter registrerad vaccination för att ersättning ska utbetalas.

Följande vacciner ersätts per given vaccination inklusive kostnaden för vaccinet.

  • Vaxigrip Tetra 115:-  för personer födda 1957 eller tidigare
  • Vaxigrip Tetra  125:- för riskgrupper födda 1958 eller senare
  • Pneumovax  310:-
  • Prevenar13 602:-
  • Fluenz Tetra (endast barn) 310:-
  • Fluad Tetra (endast till patienter fyllda 65 år på SÄBO, inom hemsjukvården och ASIH) ersättning 273:-

Hälsodeklaration

Gemensam hälsodeklaration vid vaccination mot covid-19, influensa och pneumokocker.

Medicinsk information

Riktlinjer från Smittskydd Stockholm och Expertgruppen läkemedel för vaccination.

Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen.

Kunskapsöversikten är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Faktablad om influensavaccination som är riktat till gravida kvinnor. Finns på svenska och engelska, samt även översatt av Smittskydd Stockholm till åtta övriga språk.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med eTjänstekort.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för avtals- eller ersättningsfrågor.

Statistik

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 23 september 2022

  • Faktagranskad: 7 mars 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm