Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Systemet Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Ersättning till vaccinatörer

All ersättning sker via Vaccinera och utbetalas den 23.e månaden efter att vaccineringen registrerats och signerats i Vaccinera.

Signering av såväl ordination som administration ska ske senast 30 dagar efter registrerad vaccination för att ersättning ska utbetalas.

Följande vacciner ersätts per given vaccination inklusive kostnaden för vaccinet.

  • Vaxigrip Tetra 115:-  för personer födda 1956 eller tidigare
  • Vaxigrip Tetra  125:- för riskgrupper födda 1957 eller senare
  • Pneumovax  310:-
  • Prevenar13 602:-
  • Fluenz Tetra (endast barn) 310:-
  • Fluzone HD (endast till patienter fyllda 65 år på SÄBO samt inom hemsjukvården) 313:-

Hälsodeklaration

Används vid vaccination mot influensa och pneumokocker. Finns på flera språk. Du väljer vilket språk du vill läsa/ladda ner i övre högra hörnet.

Används vid vaccination mot influensa och pneumokocker. Finns på flera språk. Du väljer vilket språk du vill läsa/ladda ner i övre högra hörnet.

Medicinsk information

Riktlinjer från Smittskydd Stockholm och Expertgruppen läkemedel för vaccination.

Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen.

Kunskapsöversikten är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Faktablad om influensavaccination som är riktat till gravida kvinnor. Finns på svenska och engelska, samt även översatt av Smittskydd Stockholm till åtta övriga språk.

Support / Kontakt

Vaccinera-support samt frågor om E-blanketten

Proceedo-support

SF IT Servicedesk

Kontaktformulär i TellUs för ärende till SF IT Servicedesk

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med eTjänstekort.

Avtals- eller ersättningsfrågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för avtals- eller ersättningsfrågor.

Statistik

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 7 mars 2022

  • Faktagranskad: 7 mars 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm