Till start

Vårdgivarguiden

Under hösten och vintern 2020-21 kommer det vara ännu viktigare än vanligt att många inom riskgrupperna vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. Dels är det viktigt för den enskilde att få ett skydd mot influensa, dels kan trycket på hälso- och sjukvården bli mycket högt om många insjuknar i säsongsinfluensa och covid-19 samtidigt.

Riskgrupperna är delvis desamma för covid-19 och säsongsinfluensa. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att riskgrupperna för covid-19 ska undvika att vistas där det är många människor. Det innebär en utmaning när det gäller att genomföra vaccinationerna så att man inte riskeras att smittas covid-19 i samband med vaccinationen.

Vårdgivare som vaccinerar mot säsongsinfluensa bör därför säkerställa:

 • Att vaccinationsmottagningen anpassas utifrån rådande läge.
 • Att vaccinationsverksamheten organiseras på ett så att man inte risker att smitta någon med covid-19 i samband med vaccinationen.
 • Kommunikation med riskgrupperna om att det är dags för vaccination och erbjudande om tid.
 • Att vaccinet prioriteras till riskgrupperna under november månad.

Vaccinationsperioden 2020/21

Det är viktigt att alla vaccinatörer bidrar till en så hög vaccinationstäckning som möjligt hos riskgrupperna. En invånarundersökning bland personer över 65 år visar att bokade tider är viktigt för att vaccinationen ska bli av. Vaccinatörer rekommenderas därför att använda tidsbokning och att erbjuda tider med lång framförhållning (minst en månad framåt).

Under november har personer som tillhör riskgrupp förtur till vaccination. Vårdgivare rekommenderas att:

 • Erbjuda personer som tillhör riskgrupp vaccination i samband med annat vårdbesök.
 • Om möjligt kalla personer som tillhör riskgrupp till vaccination.

På vaccinatörens kontaktkort på 1177.se ska det framgå hur man bokar tid för vaccination på mottagningen. Det ska vara lätt för invånaren att av- och omboka vaccinationstiden.

Att smittsäkra vaccinationsverksamheten

Några exempel på anpassning av vaccinationsmottagningen är att:

 • Inte använda drop-in tider eftersom det är svårare att smittsäkra drop-in-mottagning.
 • Använda tidbokning och säkerställ att det finns alternativ för patienter som har svårt att boka tid själva. Mer information om hur du kan hantera vaccinationstider i e-tjänsten webbtidbok finns på sidan om mottagningsverksamhet under pandemin.
 • Lägga vaccinationstider på slutet av dagen när inga andra patienter är på mottagningen.
 • Prioritera vaccinationstider under en period på mottagningen.
 • Säkerställa att vaccinationsbesöket blir så effektivt som möjligt när det till exempel gäller att fylla i hälsodeklarationen och väntetider.
 • Använda hela vaccinationsperioden för att få utrymme för fler vaccinationstillfällen. Börja planera i god tid vilka anpassningar du som vaccinatör ska göra av er vaccinationsmottagning.

Om vaccination mot säsongsinfluensa

Vårdgivarguidens och Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.