Till start

Vårdgivarguiden

Influensavaccination rekommenderas till barn med vissa underliggande sjukdomar.

Vilket vaccin ska barnet ha?

Vaxigrip Tetra® (Sanofi AB): Barn mellan 6 månaders och upp till 2 års ålder, samt från 7-18 års ålder ska vaccineras med Vaxigrip Tetra®, vilket är det fyrvalenta inaktiverade säsongsinfluensavaccin (injektionsvaccin) som är upphandlat i SLL.

Fluenz Tetra® (AstraZeneca): Barn 2–6 år rekommenderas Fluenz Tetra® (näsdroppsvaccin), med undantag för barn som är gravt äggallergiska, har påtaglig immunosuppression (se Fass för närmare specifikation), eller svår astma. Barn med immunosuppression eller svår astma vaccineras med Vaxigrip Tetra®.

Vilken dosering gäller för influensavaccination av barn?

Vaxigrip Tetra® ges för barn mellan 6 mån och 17 år med en dos på 0,5 ml. Till barn upp till och med 8 års ålder som influensavaccinerats tidigare räcker det med en dos, men har de inte tidigare vaccinerats ska de ha två doser med minst 4 veckor emellan.

Fluenz Tetra®, nässpray, ges som en dos till barn som är tidigare vaccinerade. Tidigare ovaccinerade rekommenderas två doser med minst 4 veckor emellan.