Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vilka erbjuds kostnadsfri vaccination?

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa under kampanjen. Det omfattar följande grupper:

- Personer födda 1955 eller tidigare

- Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:

 • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
 • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
 • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • instabil diabetes mellitus
 • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
 • neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • flerfunktionshinder hos barn

- Gravida

Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Övriga som rekommenderas vaccination

Vaccination rekommenderas också för:

 • Sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar