Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer som har ökad risk för att drabbas av pneumokocksjukdom erbjuds gratis pneumokockvaccin under kampanjen. Det omfattar följande grupper:

- Personer födda 1955 eller tidigare

- Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:

  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
  • neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • flerfunktionshinder hos barn

Pneumovax® (Sanofi Pasteur MSD) är det pneumokockvaccin som rekommenderas till huvuddelen av ovanstående grupper med ökad risk för pneumokocksjukdom, både till barn äldre än 5 år och till vuxna.
Prevenar 13® (Pfizer) följt av Pneumovax® (Sanofi Pasteur MSD) rekommenderas till barn och vuxna med mycket hög risk för pneumokocksjukdom, t.ex. patienter med nedsatt mjältfunktion eller gravt nedsatt immunförsvar.

Pneumokocker - Vaccinering av riskgrupper

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.