Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Invasiv meningokockinfektion är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver akut handläggning redan på klinisk misstanke (oftast innan odlingssvar). Se smittskyddsblad för läkare angående information till närkontakter, smittspårning och profylax.
 2. Förhållningsregler: Nej.
 3. Smittspårning: Innebär att patientens behandlande läkare tar reda på personer som är närkontakter och därigenom kan ha en ökad risk att utveckla invasiv infektion och ger dessa antibiotikaprofylax. Närkontakter är boende i samma hushåll, personer som kan ha haft salivkontakt (till exempel via kyssar, druckit ur samma flaska, mun-till mun-återupplivning) samt barn i samma förskolegrupp.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Nej.

Kontakta gärna Smittskydd Stockholm för information och diskussion (även jourtid nås Smittskyddsläkare i beredskap på 08-123 143 00). Extra viktigt är detta om patienten går på förskola/skola eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för meningokocker innebär följande:

 • Identifiera alla hushållskontakter och andra kontakter som kan ha utsatts för luftvägssekret. Ge dem profylax.
 • Informera närkontakter om skärpt uppmärksamhet på symtom eller tecken som kan tala för en begynnande meningokocksjukdom, och att vid sådana symtom omedelbart söka sjukvård. Se smittskyddsblad för läkare.
 • Kontakta Smittskydd Stockholm om patienten går på förskola/skola, eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • uppge vilka närkontakter som givits profylax
 • uppge om patienten varit i kontakt med annat liknande fall/ annat känt meningokockfall
 • uppge om patienten går på förskola/skola, eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.

Statistik

Kontaktpersoner

Externa länkar