Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Invasiv meningokockinfektion är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver akut handläggning redan på klinisk misstanke (oftast innan odlingssvar). Se smittskyddsblad för läkare angående information till närkontakter, smittspårning och profylax.
 2. Förhållningsregler: Nej.
 3. Smittspårning: Innebär att patientens behandlande läkare tar reda på personer som är närkontakter och därigenom kan ha en ökad risk att utveckla invasiv infektion och ger dessa antibiotikaprofylax. Närkontakter är boende i samma hushåll, personer som kan ha haft salivkontakt (till exempel via kyssar, druckit ur samma flaska, mun-till mun-återupplivning) samt barn i samma förskolegrupp.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Kontakta gärna Smittskydd Stockholm för information och diskussion (även jourtid nås Smittskyddsläkare i beredskap på 08-123 143 00). Extra viktigt är detta om patienten går på förskola/skola eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om meningokocker.

Smittskyddsblad för patienter om meningokocker.

Smittspårning

Smittspårning för meningokocker innebär följande:

 • Identifiera alla hushållskontakter och andra kontakter som kan ha utsatts för luftvägssekret. Ge dem profylax.
 • Informera närkontakter om skärpt uppmärksamhet på symtom eller tecken som kan tala för en begynnande meningokocksjukdom, och att vid sådana symtom omedelbart söka sjukvård. Se smittskyddsblad för läkare.
 • Kontakta Smittskydd Stockholm om patienten går på förskola/skola, eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • uppge vilka närkontakter som givits profylax
 • uppge om patienten varit i kontakt med annat liknande fall/ annat känt meningokockfall
 • uppge om patienten går på förskola/skola, eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.

Statistik

Under 2023 anmäldes 8 fall av meningokocker, en ökning med 2 fall jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Externa länkar

 • Uppdaterad: 17 april 2024

 • Faktagranskad: 12 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen