Till start

Vårdgivarguiden

På denna sida samlas aktuell statistik från Smittskydd Stockholm avseende covid-19 i Region Stockholm.

Statistik över antalet fall

Denna statistik uppdateras var fjärde vecka.

622 287 fall av covid-19 har anmälts till och med 2023-05-14.

Statistik, antal utförda analyser

Denna statistik innehåller antalet utförda analyser per vecka till och med vecka 1 2023 för de laboratorier som utfört diagnostik för covid-19 i Stockholm och rapporterat det till Smittskydd Stockholm. Statistiken uppdateras inte längre. För statistik från vecka 2 2023 och framåt hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats.

3 737 448 analyser har utförts vid de rapporterande laboratorierna till och med 2023-01-08.

Statistik över covid-19-fall per kommun/stadsdel

Statistik för fall av covid-19 per kommun/stadsdel finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och uppdateras varje torsdag.

Vaccinationsstatistik

  • Uppdaterad: 23 februari 2023

  • Faktagranskad: 21 juli 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen