Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Välkommen till Smittskydd Stockholms årliga träff om sexuellt överförbara infektioner.

Träffen riktar sig till personal vid ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och STI-mottagningar i Region Stockholm. Vi presenterar STI-statistik från 2022, frågor och nyheter kring smittspårning av sexuellt överförbara infektioner, juridiska frågor samt information gällande hepatit C. Syftet med träffen är att bidra till att det dagliga arbetet med STI och smittspårningar underlättas.

Har du frågor eller förslag som du önskar att vi tar upp på träffen kontakta:

STI-gruppen, Smittskydd Stockholm

Program publiceras senare.

Tid

Torsdag 16 mars 13:00-16:00

Plats Fysiskt möte på Landstingssalen, Hantverkargatan 45.
För vem? Personal vid ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och STI-mottagningar i Region Stockholm.

Vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

  • Uppdaterad: 24 januari 2023

  • Faktagranskad: 24 januari 2023

  • Redaktör: Malin Magnusson