Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den webbaserade utbildningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:53, HSLF-FS 2020:81). Kursen riktar sig även till distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och läkare som vill fortbilda sig inför covidvaccineringen.

Målet med kursen är att fördjupa kunskapen hos de som arbetar med patientfrågeställningar om covid-19-vaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller administrerar vaccin till vuxna. Godkänd kurs kan användas som underlag av verksamhetschef att ge ordinationsrätt för covid-19-vaccin för sjuksköterskor som saknar den formella kompetensen.

  • Uppdaterad: 23 december 2020

  • Faktagranskad: 23 december 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl