Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm anordnar regelbundet grundkurser i smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner med fokus på klamydia, gonorré och syfilis. Kursen riktas till personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar.

Efter godkänd kurs har deltagaren fått den särskilda kompetens som krävs för att utföra smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner.

Sista anmälningsdag 28 november 2022

Tid

Torsdag 8 december kl.09:00-16:30

Plats Tomtebodavägen 12A, Solna
För vem? Personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar Stockholms län.

Vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

  • Uppdaterad: 28 juli 2022

  • Faktagranskad: 23 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm