Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm anordnar regelbundet grundkurser i smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner. Kursen riktas till personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar.

Efter godkänd kurs har deltagaren fått den särskilda kompetens som krävs för att utföra smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner.

Deltagande 27 oktober är sista anmälningsdag 17 oktober 2022

Deltagande 8 december är sista anmälningsdag 28 november 2022

Tid

Torsdag 27 oktober kl. 09:00-16:30

eller

Torsdag 8 december kl.09:00-16:30

Plats Lokal meddelas senare
För vem? Personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar Stockholms län.

Vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

  • Uppdaterad: 28 juli 2022

  • Faktagranskad: 23 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm