Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Årets kurs består av två obligatoriska delar en genomförs digitalt och den andra är en fysiskt del.

Del 1 - Självstudier på Lärtorget motsvarande en halvdag ska genomföras innan den fysiska utbildningen. Kom ihåg att avsätta tid för detta i din kalender.
Anmälda deltagare får länk till Lärtorget ca två veckor innan den fysiska utbildningsdagen.

Del 2 - 23:e november, heldagsutbildning.

Anmäl dig senast den 10:e november.

Tid Onsdag 23:e november kl. 9.00-16.30
Plats Plats meddelas senare
För vem? Lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

  • Uppdaterad: 23 juni 2022

  • Faktagranskad: 15 mars 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm