Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Möte för företagshälsovården och studenthälsan om aktuella smittskyddsfrågor

Åhörarkopior från informationsmöte den 31:a maj 2023. Ytterligare presentationer publiceras här inom kort.

Owe Källman, Smittskydd Stockholm.

Anne Tidholm Nylén, Smittskydd Stockholm

Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm.

 

Smittskyddsmöte för miljö- & hälsoskyddsinspektörer

Åhörarkopior från informationsmöte den 3:e maj 2023.

Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm.

Emelie Pettersson, VMD, Biträdande statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Eliminera Hepatit C till 2030

Åhörarkopior från informationsmöte den 3:e maj 2023.

Soo Aleman och Ann-Sofi Duberg ordföranden i NAG hepatit.

Catharina Missailidis Infektionskliniken/Venhälsan Södersjukhuset.

Katarina Rosén och Annika Olsson, Infektion Huddinge.

Informationsmöte om fästingburen hjärninflammation (TBE)

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholm 23:e mars 2023.

Smittskydd Stockholms årliga träff om sexuellt
överförbara infektioner (STI)

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholm 16:e mars 2023.

Solange Musoke

Malin Tihane

Veronica Woxén

Ann-Marie Lang

Inger Zedenius

Peter Gröön

Seminarium för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS)

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm 16:e februari 2023.

Åsa Sjödin Leufvén och Inger Zedenius, Smittskydd Stockholm.

Ulrika Rubin, Vårdhygien Stockholm.

Anneli Sandberg, Vårdhygien Stockholm.

Malin Tihane, Smittskydd Stockholm.

Anna Dahlberg och Pernilla Svahn, Smittskydd Stockholm.

Anneli Sandberg, Vårdhygien Stockholm.

Ulrika Rubin, Vårdhygien Stockholm.

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga, 23:e november 2022.

Maria Rotzén Östlund

Peter Gröön

Björn Andersson

Joanna Nederby Öhd och Malin Tihane

Annika Hahlin och Jessica Lind

Katarina Widgren

Webbinarium inför influensakampanjen 2022

Åhörarkopior från webbinariumen den 12:e och 13:e oktober.

Bodil Håkansson

Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm höstmöte för lokalt Smittskydds-och Stramaansvariga, september 2022.

Maria Rotzén Östlund

Soo Aleman Ann-Sofi Duberg ordföranden i NAG hepatit

Anna-Lena Fastén

Åsa Sjödin Leufvén och Owe Källman

Malin Tihane och Andreas Jacks

Karin Persson och Kim Jüllig Sedvall

Owe Källman

Andreas Jacks

  • Uppdaterad: 29 maj 2023

  • Faktagranskad: 6 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen