Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Webbinarium inför influensakampanjen 2020

Presentationsmaterial från webbinarium inför influensakampanjen

Material från Smittskydd Stockholms webbinarium inför årets influensakampanj för vaccinatörer i Region Stockholm oktober 2020.

Webbinarium för lokalt Smittskyddsansvariga

September 2020. Mötet ersatte det traditionella höstmötet 2020.

Presentation från webbinarium för lokalt smittskyddsansvariga

Influensakampanj och annat smittskyddaktuellt. Covid-19, vad har hänt och vad väntar oss? Hantering i primärvård inkl. smittspårning. Covid-19 utifrån ett juridiskt perspektiv.

Smittsamma sjukdomar på SÄBO

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholms eftermiddagsmöte för personal som arbetar inom SÄBO, mars 2020.

Reviderat handlingsprogram ARB

Annie Velander, Smittskyddssjuksköterska

Luftvägsinfektioner

Anne Tideholm Nylén, Bitr. smittskyddsläkare

Uppdatering om hiv och hepatit

Material från informationsmötet för personal inom beroendevården, kriminalvården, socialtjänsten eller har annan kontakt med personer med beroende, februari 2020.

Intro om hiv och hepatit

Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare.

Hepatit C-behandling hos Sprututbytet

Martin Kåberg, Överläkare Infektion/Psykiatri/Beroendemedicin, Beroendecentrum

Chemsex idag

Nicklas Dennermalm, RFSL Stockholm

Ensamkommande barn, människor som söker asyl, och/eller andra migranter

Material från eftermiddagsutbildning för personal som arbetar med mottagande av kvotflyktingar, människor som söker asyl och / eller andra migranter, januari 2020.

Juridik

Peter Gröön, landstingsjurist.

Ett smittskyddsperspektiv på hälsoundersökningar

Maria Pia Hergens, epidemiolog, smittskyddssjuksköterska.

Information från Länsstyrelsen

Luiza Jastrzebska, Utvecklingsledare

Decembermötet

Material från det årliga decembermötet för personal vid ungdoms-, barnmorske- och SESAM-mottagningar i Stockholms län, december 2019.

Blandad info från Smittskydd Stockholm

Zach Fredin, Simon Sundström, Solange Musoke och Diana Taufig, STI-handläggare.

Juridiska frågor

Peter Gröön, Landstingsjurist.

Smittskyddsblad, smittspårning syfilis mm.

Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare.

Ärendestatistik

Solange Musoke, STI-handläggare.

MAS-dagen

Material från informationsdag för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor för särskilda boendeformer i Stockholms län, december 2019.

Aktuellt om anmälningspliktiga resistenta bakterier

Annie Velander och Ulla-Britt Thollström, smittskyddssjuksköterska.

Hepatit och hiv samt reviderat handlingsprogram om tillbud

Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare.

Influensa information

Per Follin, smittskyddsläkare.

Nyheter från vårdhygien

Monica Ling Roos, Vårdhygien Stockholm.

Tarminfektioner och listeria

Andreas Jacks, biträdande smittskyddsläkare.

Tuberkulos handlingsprogram

Anne Tideholm Nylén, biträdande smittskyddsläkare.

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor

Material från Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor oktober 2019.

Influensa samt invasiva kocker

Per Follin, smittskyddsläkare

Tuberkulos och smittspårning

Björn Andersson, smittskyddssjuksköterska

Antibiotikaresistens och Strama

Astrid Lundevall, Strama Stockholm

Vad kan jag som Stramaansvarig göra?

Anna-Lena Fastén, allmänläkare Strama Stockholm

Barnvaccin

Karin Persson, smittskyddssjuksköterska

Hepatit B och Hepatit A

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska

Hepatit C

Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska

Hiv

Inger Zedenius, smittskyddssjuksköterska

STI -Sexuellt överförbara infektioner

Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska

Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga höstmöte för lokalt smittskydd- och stramaansvariga läkare och sjuksköterskor september och oktober 2019.

Hepatit och hiv

Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare

ARB

Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare

Vaccinationssjukdomar

Maria Rotzén Östlund, biträdande smittskyddsläkare

Nyheter och inledning

Per Follin, smittskyddsläkare

Anmälningspliktiga STI - uppdatering inklusive statistik och rutiner

Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska och Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare

Aktuellt om ebola, MERS och zika

Andreas Jacks, biträdande smittskyddsläkare

Mödrahälsovården

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga möte för personal inom mödrahälsovården oktober 2019.

Hepatit B, handläggning i mödrahälsovården

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska

Anmälningspliktiga STI - uppdatering inkl statistik och rutiner

Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare

Zika

Andreas Jacks, biträdande smittskyddsläkare

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga möte för Miljö- och hälsoskyddsinspektörer maj 2019

Pseudomonas Hot Foot Syndrome

Karolina Fischerström

Salmonella hos katter

Joanna Nederby Öhd

TBE (fästingburen hjärninflammation)

Material från informationsmöte om TBE, -statistik, diagnostik, vaccination och forskningsnytt. Informationen till läkare och sjuksköterskor i Region Stockholm, april 2019.

Enkätredovisning, statistik och vaccinationsrekommendationer

Maria Rotzén Östlund, biträdande smittskyddsläkare och Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska

Smittsamma sjukdomar på SÄBO

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholms eftermiddagsmöte för personal som arbetar inom SÄBO, mars 2019.

Hur känt bärarskap vårdas - vårdhygieniska aspekter .pdf SäBo luftvägar.pdf Säbo utb ARB mars 2019 åhörarkopior. Owe Källman.pdf Tarminfektioner + blodsmitta.pdf Vårdhygieniska aspekter vid dropp- och luftburensmitta.pdf Åhörarakopia SÄBO mars 2019 MLR.pdf

Vaccinationer/Elevhälsan

Material från Stockholms läns läkemedelskommittés Expertråd för Vaccinationers utbildningseftermiddag om vacciner och vaccination för elevhälsan, januari 2019.