Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Webbinarium inför influensakampanjen 2020

Presentationsmaterial från webbinarium inför influensakampanjen

Material från Smittskydd Stockholms webbinarium inför årets influensakampanj för vaccinatörer i Region Stockholm oktober 2020.

Webbinarium för lokalt Smittskyddsansvariga

September 2020. Mötet ersatte det traditionella höstmötet 2020.

Presentation från webbinarium för lokalt smittskyddsansvariga

Influensakampanj och annat smittskyddaktuellt. Covid-19, vad har hänt och vad väntar oss? Hantering i primärvård inkl. smittspårning. Covid-19 utifrån ett juridiskt perspektiv.

Smittsamma sjukdomar på SÄBO

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholms eftermiddagsmöte för personal som arbetar inom SÄBO, mars 2020.

Reviderat handlingsprogram ARB

Annie Velander, Smittskyddssjuksköterska

Luftvägsinfektioner

Anne Tideholm Nylén, Bitr. smittskyddsläkare

Uppdatering om hiv och hepatit

Material från informationsmötet för personal inom beroendevården, kriminalvården, socialtjänsten eller har annan kontakt med personer med beroende, februari 2020.

Intro om hiv och hepatit

Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare.

Hepatit C-behandling hos Sprututbytet

Martin Kåberg, Överläkare Infektion/Psykiatri/Beroendemedicin, Beroendecentrum

Chemsex idag

Nicklas Dennermalm, RFSL Stockholm

Ensamkommande barn, människor som söker asyl, och/eller andra migranter

Material från eftermiddagsutbildning för personal som arbetar med mottagande av kvotflyktingar, människor som söker asyl och / eller andra migranter, januari 2020.

Juridik

Peter Gröön, landstingsjurist.

Ett smittskyddsperspektiv på hälsoundersökningar

Maria Pia Hergens, epidemiolog, smittskyddssjuksköterska.

Information från Länsstyrelsen

Luiza Jastrzebska, Utvecklingsledare

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor

Material från Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor oktober 2019.

Influensa samt invasiva kocker

Per Follin, smittskyddsläkare

Tuberkulos och smittspårning

Björn Andersson, smittskyddssjuksköterska

Antibiotikaresistens och Strama

Astrid Lundevall, Strama Stockholm

Vad kan jag som Stramaansvarig göra?

Anna-Lena Fastén, allmänläkare Strama Stockholm

Barnvaccin

Karin Persson, smittskyddssjuksköterska

Hepatit B och Hepatit A

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska

Hepatit C

Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska

Hiv

Inger Zedenius, smittskyddssjuksköterska

STI -Sexuellt överförbara infektioner

Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska

  • Uppdaterad: 10 december 2020
  • Faktagranskad: 10 december 2020
  • Redaktör: Tomas Wahl
  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm