Brödsmule-navigation

Smittsamma sjukdomar på SÄBO

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholms eftermiddagsmöte för personal som arbetar inom SÄBO, mars 2020.

Uppdatering om hiv och hepatit

Material från informationsmötet för personal inom beroendevården, kriminalvården, socialtjänsten eller har annan kontakt med personer med beroende, februari 2020.

Ensamkommande barn, människor som söker asyl, och/eller andra migranter

Material från eftermiddagsutbildning för personal som arbetar med mottagande av kvotflyktingar, människor som söker asyl och / eller andra migranter, januari 2020.

Juridik

Peter Gröön, landstingsjurist.

Decembermötet

Material från det årliga decembermötet för personal vid ungdoms-, barnmorske- och SESAM-mottagningar i Stockholms län, december 2019.

MAS-dagen

Material från informationsdag för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor för särskilda boendeformer i Stockholms län, december 2019.

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor

Material från Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor oktober 2019.

Barnvaccin

Karin Persson, smittskyddssjuksköterska

Hepatit C

Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska

Hiv

Inger Zedenius, smittskyddssjuksköterska

Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga höstmöte för lokalt smittskydd- och stramaansvariga läkare och sjuksköterskor september och oktober 2019.

ARB

Owe Källman, biträdande smittskyddsläkare

Mödrahälsovården

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga möte för personal inom mödrahälsovården oktober 2019.

Zika

Andreas Jacks, biträdande smittskyddsläkare

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Åhörarkopior för Smittskydd Stockholms årliga möte för Miljö- och hälsoskyddsinspektörer maj 2019

TBE (fästingburen hjärninflammation)

Material från informationsmöte om TBE, -statistik, diagnostik, vaccination och forskningsnytt. Informationen till läkare och sjuksköterskor i Region Stockholm, april 2019.

Smittsamma sjukdomar på SÄBO

Åhörarkopior från Smittskydd Stockholms eftermiddagsmöte för personal som arbetar inom SÄBO, mars 2019.

Hur känt bärarskap vårdas - vårdhygieniska aspekter .pdf SäBo luftvägar.pdf Säbo utb ARB mars 2019 åhörarkopior. Owe Källman.pdf Tarminfektioner + blodsmitta.pdf Vårdhygieniska aspekter vid dropp- och luftburensmitta.pdf Åhörarakopia SÄBO mars 2019 MLR.pdf

Vaccinationer/Elevhälsan

Material från Stockholms läns läkemedelskommittés Expertråd för Vaccinationers utbildningseftermiddag om vacciner och vaccination för elevhälsan, januari 2019.