Välkomna till en eftermiddag om behandlingsrekommendationer av vanliga infektioner, anmälningspliktiga resistenta bakterier, luftvägsinfektioner, tarm- och blodsmittor och hur smittspridning av dessa kan förebyggas utifrån ett smittskydds- och vårdhygienperspektiv.

Program kommer senare.

Hör gärna av dig med förslag på ämnen och frågeställningar till: 

utbildning@smittskyddstockholm.se 

Tid 5:e mars 12.45-16.30 (Registrering 12.45-13.00)
Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45
För vem?

Läkare och sjuksköterskor som arbetar inom SÄBO i Region Stockholm