Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm bjuder in till seminarium för
Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor vid särskilda boendeformer i Stockholms län.
Seminariet kommer att ta upp aktuella frågor som rör smittskydd och vårdhygien
gällande covid-19, anmälningspliktiga resistenta bakterier och tarminfektioner.

Program kommer senare.

Önskar ni att vi lyfter något särskilt ämne eller frågeställning är ni välkomna att höra av er till: utbildning@smittskyddstockholm.se

Vi vill ha din anmälan senast den 8:e februari.

Tid?

Torsdag 16 februari 2023 kl. 08.30-12.30

Plats?

Lindhagensgatan 98, lokal Stortorget

För vem? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS)

Vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

  • Uppdaterad: 18 januari 2023

  • Faktagranskad: 15 mars 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen