TBE webbutbildning | Vårdgivarguiden
Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Utbildning för läkare och sjuksköterskor som vill repetera sin kunskap om sjukdomen TBE, epidemiologi, aktuell statistik och vaccinationsrekommendationer. Utbildningen ersätter Smittskydd Stockholms informationsträff om TBE 2020.

Starta utbildning

Utbildningen ligger på lärtorget. Du kommer till utbildningen genom att följa länken nedan.

TBE webbutbildning

En utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.