Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm bjuder in Lokalt Smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor samt personal på närakuter, akuter, barn- och infektionsmottagningar i Region Stockholm, till ett webbinarium med primärvårdsfokus gällandes aktuella smittskyddsfrågor och smittskyddshändelser.

Tid Tisdag 22 september 
Plats Digitalt i egen lokal
För vem? Lokalt Smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor