Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En e-utbildning för dig som arbetar som läkare, sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och som i ditt arbete möter patienter med sjukdomar som ska smittspåras. 

Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap om smittspårning och smittskyddslagen för att kunna förebygga smittspridning. Målet är att du efter genomförd utbildning ska ha kunskap om principer och tillvägagångsätt vid smittspårning, samt veta vart du hittar information om handläggning av sjukdomar som lyder under smittskyddslagen.

Starta utbildning

Utbildningen ligger på lärtorget. Du kommer till utbildningen genom att följa länken nedan.

Webbutbildning smittspårning

Utbildning för läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med sjukdomar som ska smittspåras enligt smittskyddslagen.