All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.

Följande webbbaserade utbildning är cirka 15 minuter lång och ger dig grundläggande kunskaper i ämnet. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. När du klarat testet kan du skriva ut ett personligt diplom.

Utbildningen är framtagen av Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, och Fanny Bergman tidigare hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För produktionen står Learnways AB.

Starta utbildningen

 

Problem med att starta utbildningen?

I dagsläget kan E-utbildningen endast köras från en PC, den fungerar inte i mobiltelefoner eller Ipad. En ny version som ska fungera för fler digitala verktyg är under framtagande. Dessutom måste ett plug-in-program som heter ”Flash player” från Adobe vara installerat. På vissa arbetsplatser har denna funktion avinstallerats.

English version

Bakgrund

Kontakt

digitalutbildning.vardhygien.hsf@sll.se

Vårdhygien Stockholm

Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm